[hlSlogan]
TAYSAD Personeli
Süheyl Baybalı
Genel Koordinatör
Sevgi Özçelik
Kurumsal İletişim Uzmanı
Gözde Ağırbaş
Uluslararası İlişkiler & İş Geliştirme Uzmanı
Sercan Duygan
Kurumsal İlişkiler Uzmanı
Pınar Yurdakul
Üye İlişkileri ve Stratejik Planlama Uzmanı
Sedat Kaynar
Üye İlişkileri Sorumlusu
Ergin Altun
Muhasebe Sorumlusu
Burak Odabaş
Bilgi İşlem Sorumlusu