OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN 5’İ BİR ARADA; (APQP-PPAP-FMEA-SPC-MSA)


Başlangıç Tarihi 09 Ocak 2018,Salı 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 24 Ocak 2018,Çarşamba 10:00 - 17:00 Adres

Ücretsiz

Eğitimin Amacı:

Kurum Ürün Çevriminde Otomotiv Sektörü İsteklerinin Mühendislik Alt Yapısına Katma Değerini Oluşturmak, Ürün Yönetimi Lokasyonlarının, Sektörel İletişimi Kuracak Şekilde Mevcut Yönetim Sistemine Entegre Edilmesini Sağlamak. APQP, PPAP, FMEA (Sistem Tasarım, Makine Ekipman, Proses) SPC, MSA, İleri Ürün Kalite Planlama (APQP)’nın Diğer Özel İsteklere Etkisi, Hata Türü Analizi (FMEA)’nın Diğer Özel İsteklere Etkisi

Eğitimin İçeriği:

I. MODÜL PPAP ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ

       Üretim Parçası Onay Prosesi

       PPAP – Süreç Yönetimi İlişkisi

       PPAP Diğer istekler ve Müşteri Özel İstekleri İlişkisi

       Yeni Ürün Devreye Alma Planlaması

       Ürün Dosyası Oluşturma

       APQP Dokümanları Oluşturma Ve Kontrolü

       Akış Diyagramı Doğrulama

       Kontrol Planı Doğrulama

       Ürün Denetim Planı Oluşturma

       FMEA Sonuçları Doğrulama

       Proses Hattının Oluşturulması

       Proses Hattının Ayarlarının Yapılması

       Parametrelerin Doğrulanması

       Ön Proses Yeterlilik Çalışmaları

       Boyutsal Sonuçların Kontrolü

       Malzeme Sonuçlarının Kontrolü

       Performans Sonuçlarının Kontrolü

       Kontrol Sonuçlarının Raporlanması

       Ölçüm Sistemleri Değerlendirilmesi

       Parça Sunum Garantisi Doldurma

       Diğer Müşteri Özel İstekleri

       Ürün Dosyası Sunumunun Yapılması Ve Takibi

       Değişikliklerin Yönetimi

  II. MODÜL APQP İLERİ ÜRÜN KALİTESİ PLANLAMASI

       Kurumsal Kalite Planlaması Altyapısı

       Tasarım Odaklı Yaklaşım ve Sorumluluklar

       Proses Odaklı Yaklaşım ve Sorumluluklar

       Tasarım Faaliyetlerinin Yönetimi

       Tasarım Girdilerinin Yönetimi

       Tasarım Sonuçlarının Yönetimi

       İleri Ürün Kalite Planlaması

       APQP Aşamalarının Yönetimi

       Ürün Devreye Alma ve Proses Planlaması

       Fizibilite Değerlendirmeleri

       Ürün Proses Akışlarının Belirlenmesi

       Kritik Karakteristiklerin Yönetimi – SPC İlişkisi

       Kritik Karakteristiklerin Kontrolü QFD İlişkisi

       Kontrol Planlaması

       Kontrol Planı Oluşturma

       Kontrol Teknikleri Ve Yönetimi

       Kontrol Planlamasının FMEA ile İlişkisi

III. MODÜL SPC İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL

       Otomotiv Sektörü Ve İstatistik

       Proses Sonuçlarının İstatistikî Analizi

       X ve R (Fark)‘lerin Belirlenmesi

       Makine Yeterlilik Hesapları Cm-Cmk

       Proses Yeterlilik Hesapları Cp-Cpk

       X-R Kartlarının Kullanımı

       Ön Proses Yeterliliklerinin Analizi

       Yeterlilik Sonuçlarının Yorumlanması

       XMR Kartlarının Kullanımı

       Nicel Kontrollerin İstatistiki Analizi

       P-np Kartlarının Kullanımı

       V Kartlarının Kullanımı

       C Kartlarının Kullanımı

       SPC Sonuçlarının İyileştirmeye Etkileri

       SPC Sonuçlarının Numune Alma Teknikleri Üzerindeki Etkileri

       SPC Sonuçlarının Ürün Prosesi Üzerindeki Etkileri

IV. MODÜL FMEA HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ

       FMEA Türleri ve Yönetimi

       FMEA Ekibi Oluşturma ve Yönetimi

       Sistem FMEA Ürün Düşüncesinin Yönetimi

       İlişki Diyagramı Ve Alt Sistemlerinin Analizi

       Sistem Fonksiyonlarının Analizi

       Sistem Hata Olasılıklarının Belirlenmesi

       Tasarım Geliştirme Çalışmaları

       Tasarım FMEA Yönetimi

       Olasılık Derecelendirilmesi

       Sistem Derecelendirilmesi

       Keşfedilebilirlik Derecelendirilmesi

       Risklerin Belirlenmesi

       Kritik Karakteristiklerin Belirlenmesi

       Risk Önceliklerinin ve Eylemlerinin Belirlenmesi

       Tasarım Risklerinin Ekipmana Etkileri

       Tasarım FMEA Karakteristik Matrisi Hazırlama

       Makine Ekipman FMEA Yönetimi

       Ekipman Geliştirme

       Ekipman FMEA’nın Prosese Etkisi

       Ekipman FMEA’nın Kontrol Planına Etkisi

       Proses FMEA

       Proses Şartlarının Analizi

       Kontrol Planının Analizi

       Hata Etkilerinin Analizi

       Hata Türlerinin Etkilerinin Analizi

       Hata Sebeplerinin Analizi

       Şiddetlerin Belirlenmesi

       Olasılıkların Belirlenmesi

       Keşfedilebilirliliklerin Belirlenmesi

       Risk Analizlerinin Belirlenmesi

       SOD – SD Yöntemi İle Öncelikli Eylem Planlaması

       FMEA Sonuçlarının Yönetimi

       İyileştirme Performanslarının Etkilerinin Değerlendirilmesi

V. MODÜL MSA ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ

       Ölçüm Sisteminin Analizi

       Kontrol Planlarının Yorumlanması

       Ölçüm Cihazı ve Doğrulama Şartları

       Ölçüm Cihazlarının Hazırlanması

       Ölçümcülerin Belirlenmesi

       Ölçüm Prosesinin ve Parçaların Belirlenmesi

       Lokasyon, Kararlılık ve Eğilim

       Tekrarlanabilirlik ve Tekrar Edilebilirlik

       Nitel Ölçüm Sisteminin Analizi

       X Ortalımının Belirlenmesi

       Ekipman Varyasyon Hesabı

       Ölçümcü Varyasyon Hesabı

       Toplam Varyasyon Hesabı

       % GRR Hesabı

       Ndc Katsayı Hesabı

       MSA Sonuçlarının Yorumlanması

       Nicel Ölçüm Siteminin Analizi

       Master Yeterliliklerinin Belirlenmesi

       MSA Çalışmalarının Raporlanması

       MSA sonuçlarının Kontrol Planlarına Etkileri

       MSA Eylem Takvimi

Alternate Text