TAYSAD Kalite Politikası

Türk Otomotiv Tedarik Sanayi’ni, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden, küresel otomotiv pazarında Tasarım-Teknoloji-Tedarik gücü ile ilk 10’a taşımak üzere stratejiler üreten TAYSAD, ilgili bakanlık, kamu kurumları, üyeler ve paydaşlarla ilişkiler kurarak yürüteceği çalışmalarda aşağıdaki prensiplere bağlı kalacağını taahhüt eder.

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelenmesini ve sürekli iyileşmesini sağlamak.
  • Risklerini ve fırsatlarını tespit ederek yönetmek.
  • Gelir ve giderlerini bütçe planları ile kontrol ve denetim altına almak.
  • Hedefler doğrultusunda stratejik iş planları yapmak.
  • Çalışanlarımızın yetkinlik ve sürekli gelişimlerini destekleyerek, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak.
  • Üye memnuniyetini, kalite politika ve hedeflerimiz doğrultusunda artırmak.