Hakkımızda

TAYSAD;

  • 1978 yılında kurulmuş olup, Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir.
  • 520+ üyesiyle otomotiv tedarik sanayi üretiminin % 85’ini ve ihracatının da % 80’ini temsil etmektedir.
  • Sayısal olarak üyelerinin % 81’i Marmara, % 10’u Ege ve % 9’u da diğer bölgelerimizde faaliyet göstermektedir.
  • Üyesi bulunan 520+ firma, 230 bin’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
  • Üyelerinin % 24’ü yabancı sermaye ortaklığı ile üretim yapmaktadır.
  • Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesidir. (www.clepa.eu)
  • Yurt içi ve yurt dışı kurumlarca, otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans kurum niteliğini taşımaktadır.
  • ISO 9001:2015 ve ISO/IEC 27001:2013 sertifikasına sahiptir.

Vizyonumuz

“3T-10-2030”

Türk Otomotiv Tedarik Sanayini, Küresel Otomotiv Pazarında Tasarım-Teknoloji-Tedarik gücü ile ilk 10’a taşımak.

Misyonumuz

TAYSAD, kendi sektöründeki en yetkin sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin beklentilerini karşılamak ve Otomotiv Tedarik Sanayi’nin küresel ölçekte ve rekabetçi işletmelerle sürdürülebilir büyümesine destek olmak için stratejiler oluşturmaktadır.

Değerlerinden aldığı güçle, resmi kurumlar ve paydaşları ile eşgüdüm içinde çalışarak, kendi sektöründe ‘Referans Kurum’ olma özelliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için kendisini geliştirmeye devam edecektir.

TAYSAD üyelerinin, bazı mamuller dışındaki tüm parçaları içeren ürün gamı, ülkemizde imal edilen taşıt araçlarının % 85-90 oranında yerli imal edilmesine olanak verecek çeşitliliktedir. Taşıt araçları imalat sanayii’ne yönelik üretim yapan TAYSAD üyelerince imal edilen başlıca ürün gruplarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür ;

Komple motor ve motor parçaları, Isitma / sogutma sistemleri
HVAC sistemleri Aktarma organları,
Fren sistemleri ve parçaları, Hidrolik ve pnömatik aksamlar,
Süspansiyon parçaları, Emniyet aksamları,
Kauçuk ve lastik parçalar, Şasi aksam ve parçaları,
Dövme ve döküm parçalar, Elektrik ekipmanları ve aydınlatma sistemleri,
Akü, Oto camları,
Koltuklar Tasarım & Mühendislik hizmetleri
Simülasyon hizmetleri Özel araç üretimi

 

TAYSAD üyeleri değişen rekabet koşullarına uyum sağlamak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve yenileme ve tevsi yatırımlarını sürdürmektedirler. Bu amaçla ileri düzeyde imalat kabiliyetlerinden prototip üretimi, test imkanları, CNC ve konvansiyonel makinalarla talaşlı imalat ve ürün geliştirme ve yabancı ve yerli firmalarla ortak Ar-Ge çalışmaları gibi faaliyetlerde bulunmakta ve CAD-CAM uygulamalarını tasarım aşamasında kullanmaktadır.

Başlıca Faaliyetler

Üniversite-Sanayi İşbirlikleri:

Üniversite – Sanayi işbirliklerini artırmak amacıyla, üniversitelerimizle ortak çalışmalar yapıyor, kariyer günleri düzenliyor ve otomotiv mühendislik bölümü öğrencilerinin staj programlarını destekliyoruz.

Devlet ve Resmi Kurumlar ile İlişkiler:

Otomotiv tedarik sanayimizle ilgili stratejilerin ve otomotiv tedarik sanayimizin rekabetçi üretim yapısının yeniden oluşturulmasını temin etmek amacıyla, küresel rekabet şartlarını da dikkate alarak, sektörün rekabetçi üretim yapısını geliştirmek amacıyla ilgili bakanlıklarla temaslarda bulunuyoruz.

Eğitim ve Seminerler:

Üyelerimizin değişen koşullara uyum sağlaması ama­cıyla eğitim ve seminerler organize ediyoruz. Başlıca konularımız; kalite, Ar-Ge, insan kaynakları, finans, yöne­tim, satış-pazarlama ve yalın üretim.

Ana Sanayi ile İlişkiler:

Ana Sanayi – Tedarik Sanayi ilişkilerini arttırmak amacıyla, yurt içi ve yurtdışındaki OEM firmalarına ziyaretler düzenliyor, tedarikçi günleri ve ikili görüşmeler organize ediyoruz.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projeleri:

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen projelerimizde, üye firmalarımızda müşteri beklenti­lerini karşılayacak yapısal dönüşümü ve yalın üretim tekniklerinin yaygınlaşmasını sağlayan eğitim ve danış­manlık hizmetleri sunuyor; böylece firmaların uluslara­rası rekabetçiliğini geliştiriyoruz.

Üyelerle İlişkiler:

Her yıl üyelerimizle bir araya geldiğimiz bölgesel toplantılar düzenliyor, periyodik olarak üye ziyaretleri yapıyor, üyelerin ihtiyaçlarına yönelik pilot projeler oluşturuyoruz.

Global Pazarlar:

Potansiyel dış pazarların ilgili sektörel dernekleri ile işbirliği anlaşmaları yapıyoruz ve özellikle gelişmekte olan bölgelere ve pazarlara heyet ziyaretleri organize ederek, ilgili firmaları üyelerimizle bir araya getiriyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Yürütmekte olduğumuz “Al Değerlendir, Meslek Okullarını Güçlendir” projesi ile meslek liselerimize, uygulamalı eğitimlerinin etkinliğini artıracak ekipman bağışında bulunurken; “20.000 Kariyer” projesi ile de üniversite öğrencilerimize, otomotiv sektöründeki kariyer planlamalarında yön gösteriyoruz. Yanı sıra, “Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle” başlıklı yeni projemiz ile Türkiye otomotiv tedarik sanayinde; kadınların ekonomik katılımına yönelik kapasite geliştirilmesine destek verilmektedir.
Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle Projesi, verimlilik artışı ve insani gelişme hızının yavaşlamaması ve sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından kadınların işgücüne tam ve etkili katılımını önceliklendirmektedir. İstihdam, insana yakışır iş, iş- yaşam dengesi, iş sağlığı ve güvenliği gibi kavramlar özelinde kadının otomotiv tedarik sektöründeki mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını anlamayı ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda sektörel gelişim alanlarına yönelik bir strateji ortaya koymayı amaçlamaktadır.
 
Tüm sosyal sorumluluk projelerimiz “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın; (1)Yoksulluğa Son, (4)Nitelikli Eğitim, (5)Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, (8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, (17) Amaçlar için Ortaklıklar başlıklarına destek verecek şekilde kurgulanmıştır.      

Fuarlar:

Üyelerimizin, yurt içi ve yurt dışı uluslararası fuarlara daha uygun şartlarla katılımı amacıyla fuar firmaları ile anlaşmalar yapıyor, uygun görülen fuarlara info stand ile katılıyor ve üyelerimizin eriştiği ileri imalat teknoloji kabiliyetlerini tanıtıyoruz.

İletişim ve Kamuoyu Oluşturma:

Sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerini, medyayı kullanarak tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Konferans ve Bilgilendirme Toplantıları:

Sektörümüzle ilgili yurt içi ve yurt dışı sempozyum ve toplantılara iştirak ediyoruz. Üyelerimizin yapısal değişimlere uyum sağlanması için etkinlikler düzenliyor ve küresel güncel gelişmeleri üyelerimiz ile paylaşıyoruz.

TAYSAD Dergi:

2 ayda bir yayınlanan dergimiz ile sektörümüzdeki gelişmeleri paylaşıyor, gelecek öngörülerini aktarıyoruz.

Kıyaslama Çalışması:

Her yıl düzenlediğimiz Kıyaslama Çalışması ile üyeleri­mizin endüstri içindeki diğer tesislerle genel olarak ve imalat süreçlerine göre karşılaştırılmasını sağlayarak ku­ruluşlara önemli faydalar sağlıyoruz.