Paydaşlar

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)

11 otomotiv üreticisi firmanın bir araya gelmesi ile 11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını gerçekleştiren OSD, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran 1974 tarihinde “Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği” adı altında kurulmuştur.

7 Kasım 1979 tarihinde yapılan tüzük değişimi ile adı “Otomotiv Sanayii Derneği” olarak değiştirilen dernek, günümüzde, her biri küresel birer oyuncu olan 14 üye firması ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını 47 yıldır başarı ile sürdürmektedir. 

Ocak 1995’den beri OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi olan OSD, ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni uluslararası platformda temsil etmektedir. Mart 2006’dan beri ACEA (The European Automobile Manufacturers' Association) bünyesinde AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Commitee” faaliyetlerinde ülkemizi temsil etmektedir.http://www.osd.org.tr

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon dolar ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) bünyesinde Bursa'da kurulmuştur. 2020 yılı itibariyle, Türkiye'nin 40 ilinde bulunan toplam 6.751 aktif üyesi ve 22,6 milyar dolar ihracatı ile OİB, ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.

Türkiye'de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri otomotiv ihracatçılarının koordinatör birliği olan OİB'nin üyesidir.

30 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam eden ve UİB tarafından gerçekleştirilen toplam ihracattan %84 pay alan birlik, yıllardır sürdürdüğü ihracat liderliğini kararlılıkla devam ettirmektedir.

Birliğin başlıca iştigal konuları şu şekilde özetlenebilir:

  • İhracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
  • Dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak,
  • Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak,
  • İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak,
  • Üyelerini dış ticaret ile ilgili gelişmelerden haberdar etmek,
  • TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmaktır.

 Son 15 yılın ihracat şampiyonu ve Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü olan otomotiv endüstrisi, Avrupa ticari araç üretiminde üçüncü sırada bulunmaktadır.

Ülkemizde otomotiv endüstrisinin rolü genel ekonomi içinde artan bir grafik çizmektedir. Yüksek katma değer sağlama potansiyelinin yanı sıra sanayileşmenin ve teknolojik gelişmenin temelini oluşturan otomotiv endüstrisi, yıllar içinde gösterdiği büyüme hızı ve sağladığı ihracat olanakları ile Türkiye ekonomisi içinde çok önemli bir konuma ulaşmıştır.

Endüstri, özellikle demir-çelik, petrokimya, tekstil, cam, elektronik, makine gibi ekonominin lokomotifi olan birçok temel sektöre entegre olduğu için, bu sektörlere sağladığı girdi, satış hasılatı, yarattığı katma değer, gerçekleştirilen ihracat değeri, vergi ve ücret ile ekonominin içinde kilit bir role sahiptir. Ayrıca, sektör hammadde ve yan sanayi ile otomotiv ürünlerinin tüketiciye ulaşmasını sağlayan ve bunu destekleyen pazarlama, bayi, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörlerinde geniş is hacmi ve istihdam yaratmaktadır. Bu özellikleri nedeni ile otomotiv endüstrisi, stratejik bir endüstri olarak bütün ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve sektöre yönelik özel planlamalar yapılmaktadır.

İhracatın bir numaralı sektörü olan otomotiv endüstrisi, 25,5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahiptir. Yani Türkiye ihracatının yaklaşık altıda biri otomotiv endüstrisine aittir. Otomotiv endüstrisi bu büyüklüğüyle, 50.000 ana sanayi, 200.000 de yan sanayi olarak 250.000 kişiyi istihdam etmektedir. Bu rakamlara bayiler, lojistik, yetkili ve özel servisler de dâhil edildiğinde istihdam, 1.250.000'i bulmaktadır.

Hâlihazırda, toplam ülke ihracatından %15 pay alan Otomotiv Endüstrisinin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için hem ülkemizde yatırım yapmış firmalarımızın üretim kapasitelerini artırmaları, hem de yeni ana sanayi yatırımlarının ülkemize çekilmesi gerekmektedir.http://www.oib.org.tr

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, 1989 yılında kurulmuştur ve ülkemizdeki otomotiv perakendecileri olarak 47 markanın 889 binek ve hafif ticari araçlar yetkili satıcısını temsil etmektedir.

Ülke ekonomisine katkısı ve yarattığı katma değerin yanında istihdama olumlu etkileriyle ön plana çıkan otomotiv sektörünün vazgeçilmez bir parçası olan OYDER, Türkiye pazarındaki her markadan otomotiv yetkili satıcısının her ortamda etkin biçimde temsil edilmesini sağlayan tek ortak güç olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

OYDER aynı zamanda ulusal ve uluslararası platformda tüm meslektaşlarını temsil eden, sektörle ilgili gelişimlerde gündem belirleyici ve söz sahibi olan bir sivil toplum örgütüdür.

OYDER, kendisi veya diğer sektör dernekleriyle işbirliği yaparak başta TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi çatısı altında olmak üzere, diğer birçok sivil toplum örgütleriyle lobi faaliyetlerini etkin biçimde yerine getirmekte, sektörün ve üyelerinin menfaatlerini korumaktadır.

Otomotiv Yetkili Satıcıların İş Modellerinin güvence altına alınabilmesini sağlayacak şartları oluşturmak ve geliştirmek için TAYSAD, OSD, ODD ve TOKKDER ile de ortak çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Eylül 2005 tarihinden bu yana Avrupa Otomotiv Yetkili Satıcıları Federasyonu-CECRA'ya gözlemci üye olan Derneğimiz, Türkiye'nin Avrupa Birliğine entegrasyonuna katkıda bulunarak ve OYDER'i mevcut kurulu ilişkiler yoluyla Avrupa platformunda temsil etmektir.http://www.oyder-tr.org/

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)

'Otomobil İthalatçıları Derneği' adı altında, 30 Eylül 1987 yılında tümü Avrupa otomobil markalarının Türkiye Mümessili olan 5 firmayı temsil eden 10 iş adamı/yönetici girişimci tarafından kurulmuştur.

Daha sonra 1989'da ülkemizde hem imal hem de ithal edilen diğer markaların katılımıyla üye firma sayısı 16'ya üye marka sayısı ise 32'ye yükselmiştir.

2002'de, otomotiv sektörünün çok önemli kısmını oluşturan 'otomobil-hafif ticari araçlar' kapsamında satış, pazarlama, ithalat, satış sonrası hizmetler, finansman, tanıtım, fuar vb. gibi yaşamsal etkinlik alanlarında tam bir bütünlük kazanmasıyla derneğin adi 'OTOMOTIV DISTRIBÜTÖRLERI DERNEGI' olarak değiştirilmiştir.

2021 yılı itibariyle derneğin 43 tane uluslararası markayı temsil eden, 26 üyesi bulunmaktadır.

ODD'nin Amacı:

Yurt içinde ve/veya dışında; ana üretici firma tarafından imal edilen veya ettirilen otomobil ve bununla birlikte otobüs, minibüs, arazi binek aracı; kamyon, kamyonet ve motosiklet gibi nakil vasıtalarının Türkiye' deki genel distribütörlerini çatısı altında toplayan Derneğimiz üyelerinin temsil ettiği firmaların özellikle ve öncelikle pazarlama-satış ve satış sonrası hizmetler alanını bütünü ile kapsayan ticari faaliyetlerde bulunurken karşılaştıkları sorunların halledilmesinde ve bu alanlarda yapılacak her türlü düzenlemenin oluşturulmasında ilgili kuruluşlara yardımcı olmayı ve bunun için ticari faaliyetlerde de bulunmayı amaçlar. http://www.odd.org.tr

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS)

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS)

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Otomotiv Satış Sonrası Sektörünün ülkemizde gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Bu alanda uluslararası arenada faaliyet gösteren ve sektörde serbest ve adil bir piyasa rekabetinin korunması için Avrupa Birliği platformunda çalışmalar yapan FIGIEFA’nın üyesidir.

Otomotiv Satış Sonrası kanalındaki önde gelen ulusal ve uluslararası tedarikçiler, uluslararası ticari gruplar ve toptancı şirketlerin oluşturduğu OSS Derneği, dağıtım kanalının gelişmesi, daha profesyonel bir yapıya gelmesi ve Avrupa standartlarına erişmesi için faaliyetlerde bulunmaktadır.

Aracın oluşmasını sağlayan parçaların çoğu otomotiv yan sanayi tedarikçileri tarafından üretilmektedir. Bu şirketler aracın montajında kullanılmak üzere ürün temin ettikleri gibi aynı ürünleri Otomotiv Satış Sonrası Sektörü'ne de sunarlar. Satış sonrasında herhangi bir bakım, onarım veya kaza sonucu ortaya çıkacak yedek parça ihtiyacı iki ana farklı kanal vasıtasıyla temin edilmektedir:

1)    Araç üreticilerinin yönettiği OES kanalı.
2)    Bir çok ürünün üretimini yapıp araç üreticisine tedarik eden ve nihai tüketicisi bağımsız servis ve /veya tamirci olan Otomotiv Satış Sonrası Sektörü.http://www.oss.org.tr