Paydaşlar

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)

11 otomotiv üreticisi firmanın bir araya gelmesi ile 11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını gerçekleştiren OSD, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran 1974 tarihinde “Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği” adı altında kurulmuştur.

7 Kasım 1979 tarihinde yapılan tüzük değişimi ile adı “Otomotiv Sanayii Derneği” olarak değiştirilen dernek, günümüzde, her biri küresel birer oyuncu olan 14 üye firması ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını 47 yıldır başarı ile sürdürmektedir. 

Ocak 1995’den beri OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi olan OSD, ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni uluslararası platformda temsil etmektedir. Mart 2006’dan beri ACEA (The European Automobile Manufacturers' Association) bünyesinde AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Commitee” faaliyetlerinde ülkemizi temsil etmektedir.http://www.osd.org.tr

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon dolar ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) bünyesinde Bursa'da kurulmuştur. 2020 yılı itibariyle, Türkiye'nin 40 ilinde bulunan toplam 6.751 aktif üyesi ve 22,6 milyar dolar ihracatı ile OİB, ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.

Türkiye'de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri otomotiv ihracatçılarının koordinatör birliği olan OİB'nin üyesidir.http://www.oib.org.tr

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, 1989 yılında kurulmuştur ve ülkemizdeki otomotiv perakendecileri olarak 47 markanın 889 binek ve hafif ticari araçlar yetkili satıcısını temsil etmektedir.

Ülke ekonomisine katkısı ve yarattığı katma değerin yanında istihdama olumlu etkileriyle ön plana çıkan otomotiv sektörünün vazgeçilmez bir parçası olan OYDER, Türkiye pazarındaki her markadan otomotiv yetkili satıcısının her ortamda etkin biçimde temsil edilmesini sağlayan tek ortak güç olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

OYDER aynı zamanda ulusal ve uluslararası platformda tüm meslektaşlarını temsil eden, sektörle ilgili gelişimlerde gündem belirleyici ve söz sahibi olan bir sivil toplum örgütüdür.

OYDER, kendisi veya diğer sektör dernekleriyle işbirliği yaparak başta TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi çatısı altında olmak üzere, diğer birçok sivil toplum örgütleriyle lobi faaliyetlerini etkin biçimde yerine getirmekte, sektörün ve üyelerinin menfaatlerini korumaktadır.

Otomotiv Yetkili Satıcıların İş Modellerinin güvence altına alınabilmesini sağlayacak şartları oluşturmak ve geliştirmek için TAYSAD, OSD, ODD ve TOKKDER ile de ortak çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Eylül 2005 tarihinden bu yana Avrupa Otomotiv Yetkili Satıcıları Federasyonu-CECRA'ya gözlemci üye olan Derneğimiz, Türkiye'nin Avrupa Birliğine entegrasyonuna katkıda bulunarak ve OYDER'i mevcut kurulu ilişkiler yoluyla Avrupa platformunda temsil etmektir.http://www.oyder-tr.org/

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin 2023 yılı itibariyle 46 tane uluslararası markayı temsil eden 28 üyesi bulunmaktadır.

ODMD’ nin Türkiye’ de kara taşıtları sahipliğini artırarak sektörün devamlılığını ve gelişmesini sağlamak gibi bir vizyonu; Üyelerin menfaatleri doğrultusunda, üyeleri her kesimde temsil etmek, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlara çözüm üretmek, sektör bilgilerini doğru ve güvenilir şekilde değerlendirip, ileterek kamuoyu oluşturmak ve sektörle ilgili mevzuat oluşumuna doğrudan katkıda bulunmak gibi bir misyonu vardır.http://www.odmd.org.tr

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS)

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS)

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Otomotiv Satış Sonrası Sektörünün ülkemizde gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Bu alanda uluslararası arenada faaliyet gösteren ve sektörde serbest ve adil bir piyasa rekabetinin korunması için Avrupa Birliği platformunda çalışmalar yapan FIGIEFA’nın üyesidir.

Otomotiv Satış Sonrası kanalındaki önde gelen ulusal ve uluslararası tedarikçiler, uluslararası ticari gruplar ve toptancı şirketlerin oluşturduğu OSS Derneği, dağıtım kanalının gelişmesi, daha profesyonel bir yapıya gelmesi ve Avrupa standartlarına erişmesi için faaliyetlerde bulunmaktadır.

Aracın oluşmasını sağlayan parçaların çoğu otomotiv yan sanayi tedarikçileri tarafından üretilmektedir. Bu şirketler aracın montajında kullanılmak üzere ürün temin ettikleri gibi aynı ürünleri Otomotiv Satış Sonrası Sektörü'ne de sunarlar. Satış sonrasında herhangi bir bakım, onarım veya kaza sonucu ortaya çıkacak yedek parça ihtiyacı iki ana farklı kanal vasıtasıyla temin edilmektedir:

1)    Araç üreticilerinin yönettiği OES kanalı.
2)    Bir çok ürünün üretimini yapıp araç üreticisine tedarik eden ve nihai tüketicisi bağımsız servis ve /veya tamirci olan Otomotiv Satış Sonrası Sektörü.http://www.oss.org.tr