İŞ ANALİZİ TEKNİKLERİ VE İK PLANLAMASI


Başlangıç Tarihi 18 Nisan 2022,Pazartesi 09:00 - 16:00 Bitiş Tarihi 18 Nisan 2022,Pazartesi 09:00 - 16:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma ALMİRA Eğitmen BAYBARS ERDOĞAN Özgeçmiş

Üye 350,00 ₺ + %20 KDV Üye Dışı Firma 400,00 ₺ + %20 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İLYASBEY V.D. - 8330465513 TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

İŞ ANALİZİ TEKNİKLERİ VE İK PLANLAMASI

İşletmelerde önceden belirlenen amaçların gerçekleşebilmesi için çalışanlar ve yapılan işler, bölüm, birim ve departman gibi çeşitli adlarla anılan gruplara ayrılmıştır. İşletme faaliyetlerinin etkinliği açısından bu grupların sınırlarının çizilmesi, özelliklerinin bilinmesi ve görevlerinin tanımlanması, kurumların hedeflerine ulaşmaları ve insan kaynakları sistemlerinin bu doğrultuda yapılandırılmalarında kritik bir önem taşımaktadır. Bu eğitim ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının her birimde gerçekleştirilen işler, gereklilikleri ve birbirleri ile ilişkilerin ortaya konması alanlarda bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

İnsan kaynakları planlaması sürecinin en can alıcı noktası insan kaynakları gereksinmesinin planlanmasında yatar. İnsan kaynakları planlaması, çalışanların şimdiki ve gelecekte­ki verim durumlarını saptayıp, ona göre gerekli önlemleri alarak süreç içinde personel gereksinmesini dengelemektir Bu eğitim ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının insan kaynakları planlamasının temelinde, işlet­me açısından en yüksek verimin gerçekleştirilmesi durumu veri iken işgücü sayısını belirli bir optimumda tutabilmesi konularında bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

Tanımlar

 • Görev / Pozisyon / İş / Meslek

 İş Analizi

 İş Analizi’nin Temel Elemanları

 İş Analizi’nin Amaçları

 İş Analizi’nin Kullanıldığı Alanlar

 İş Analizleri’nin Organizasyonu

 Analizler İçin Ön Çalışmalar

 •  Analizler’in Yapılması
 • Görev / Pozisyon / İş / Meslek
 • Çıktılar
  •  İş Tanımları
  •  İş Gerekleri/ Yetkinlikler
  •  Organizasyon El Kitabı İş Tasarımı

İş Tasarımına Yönelik Düzenlemeler

 • İş Basitleştirmesi  
 • İş Rotasyonu
 • İş Genişletmesi   

İş Zenginleştirmesi

İş Analizi Örnek Uygulamaları

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi

İK Planlaması İçin Gerekli Veriler

İK Planlamasında Beklentiler

İK Planlama Süreci Adımları

Örgütlerde İKP Yapılmasını Gerektiren Sebepler

İK Planlaması Yapılmadığında Çıkabilecek Sorunlar

İnsan Kaynakları Talebi

İnsan Kaynakları Planlaması ve İş gücü İhtiyacı

İnsan Kaynağı / İç İşgücü Analizi

İnsan Kaynağı / Dış İşgücü Analizi

İnsan Kaynağı / İş Yükü Analizi

İşgücü Arz ve Talebini Dengeleme

Personel Azaltma Nedenleri

İnsan Kaynakları

Talep Tahmin Modelleri

Alternate Text

Son katılım tarihi dolmuştur.