GÜMRÜKTE MALİYET DÜŞÜREN STRATEJİLER


Başlangıç Tarihi 17 Kasım 2022,Perşembe 10:00 - 16:00 Bitiş Tarihi 17 Kasım 2022,Perşembe 10:00 - 16:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma SEZAİ KAYA ED Eğitmen SEZAİ KAYA Özgeçmiş

Ücretsiz

GÜMRÜKTE MALİYET DÜŞÜREN STRATEJİLER

1 - YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI

     1.1 - Tanım

     1.2 - Avantajları

             1.2.1 - Eksik Beyan

             1.2.2 - Kısmi Teminat

             1.2.3 - Götürü Teminat

             1.2.4 - Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

             1.2.5 - İthalatta Yerinde Gümrükleme

             1.2.6 - Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar

             1.2.7 - Beyannameye Eklenmesi Gereken Belgelere İlişkin Kolaylaştırmalar

             1.2.8 - Eşyanın Teslimindeki Kolaylaştırmalar

             1.2.9 - Emsal Tahlil Kolaylıkları

             1.2.10 - Tahlil Sonucunun Beklenmemesi Kolaylığı

             1.2.11 - Taşıt Üstü İşlem Yapma Kolaylığı

             1.2.12 - Ayniyet Tespitine İlişkin Kolaylıklar

             1.2.13 - Gümrük Müşavirliği Hizmet Bedellerinde İndirim

             1.2.14 - Diğer Kolaylıklar

2 - ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ

     2.1 - Tanım

     2.2 - Avantajları

             2.2.1 - Eksik Beyan

             2.2.2 - Kısmi Teminat

             2.2.3 - Görütü Teminat

             2.2.4 - Mavi Hat

             2.2.5 - Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

             2.2.6 - Eşyanın Teslimindeki Kolaylaştırmalar

             2.2.7 - Taşıt Üstü İşlem Yapma Kolaylığı

             2.2.8 - İlave Kolaylıklar:

3 - SERBEST BÖLGELER

     3.1 - Menşe Kazandıran – GTİP Değiştiren Üretim Yapmak

     3.2 - Telafi Edici Vergi

     3.3 - Gelir veya Kurumlar Vergisi İstisnası

     3.4 - Personel Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesintisi

     3.5 - Damga Vergisi İstisnası

4 - ÜRETİM HAMLELERİ

     4.1 - Taviz Uygulanan Ülkeler - Üretim

     4.2 - Yurtdışında Bazı İşlemlerden Geçirme

     4.3 - Üretimi Türkiye’ye Kaydırmak

     4.4 - Parça Getirmek - Birleştirme Yapmak

5 - YATIRIM TEŞVİK DÜZENLEMELERİ

6 - HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

     6.1 - Tanım

     6.2 - İşleme Amaçlı Hariçte İşleme

     6.3 - Tamir Amaçlı Hariçte İşleme

     6.4 - KDV

     6.5 - Hariçte İşlemenin Avantajları

7 - İKAME MALLAR

8 - TAVİZ UYGULANAN ÜLKELER

9 - GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ

     9.1 - Tanım

     9.2 - Avantajları

     9.3 - Özel Antrepo (C Tipi) Sahibi Olmak

10 - TRANSİT TİCARET

     10.1 - Tanım

     10.2 - Avantajları

11 - DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

     11.1 - Tanım

     11.2 - Avantajlar

             11.2.1 - Vergisel Avantajlar

             11.2.2 - KDV Tecil Terkin Kapsamında Alımlar

             11.2.3 - Eşdeğer Eşya Kullanımı

             11.2.4 - Ön İzinler Alınmadan İthalat Yapmak

             11.2.5 - Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmamak

             11.2.6 - Damga Vergisi İstisnaları

     11.3 - Telafi Edici Vergi Stratejileri

     11.4 - Dahilde İşleme Rejiminde Kullanılabilecek Bazı İmkanlar

             11.4.1 - Belgeden Belgeye Teslim

             11.4.2 - İhracat Sayılan Yurtiçi Teslimler

             11.4.3 - Serbest Bölgelere İhracat

             11.4.4 - Süre Bitiminden Sonra İhracatlarda Usulsüzlük Cezaları

             11.4.5 - Eşdeğer Eşya – KDV Tecil Terkin

             11.4.6 - Revize

             11.4.7 - Belge Süresini Kaydırma

             11.4.8 - Ek Süre

             11.4.9 - Mahrece İade

12 - TEDARİKÇİ HAMLELERİ

     12.1 - Yatırım Teşvik Belgesi - Tedarikçi

     12.2 - Dahilde İşleme Rejimi - Tedarikçi

     12.3 - Tedarikçi - Dahilde İşleme Rejimi

13 - GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ

     13.1 - Tanım

     13.2 - Avantajları

14 - GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

     14.1 - Tanım

     14.2 - Tam Muafiyet

     14.3 - Kısmi Muafiyet

     14.4 - Avantajları

     14.5 - İhraç Edilecek Malı Üretecek Makinenin Geçici İthali

15 - DÖVİZ KURLARININ TAKİBİ

16 - İSTİSNA VE MUAFİYETLER

17 - VADE FARKI - KREDİ FAİZİ

18 - ELLEÇLEME YAPMAK

19 - KKDF STRATEJİLERİ

     19.1 - Giriş

     19.2 - Dahilde İşleme

     19.3 - Yatırım Teşvik

     19.4 - Bir Kısmı Peşin Bir Kısmı Vadeli Ödemeler

     19.5 - Grup Şirketleri İçinde Mahsuplaşma

     19.6 - Yurtdışında, Antrepoda, Geçici Depolama Yerlerinde Devir

     19.7 - Serbest Bölgelerden İthalat

     19.8 - İstisnai Kıymetle Beyan ve KKDF

     19.9 - Peşin Ödenen İthalat Bedelinin Geri Gelmesi

20 - KENDİLİĞİNDEN BEYAN

21 - UZLAŞMA MÜESSESESİ

22 - CEZALARDA İNDİRİM

23 - GEÇMİŞ LABORATUAR TAHLİLLERİ

24 - GÜMRÜK KANUNU’NUN 75. MADDESİ

25 - NİHAİ KULLANIM

26 - ÖDENECEK KDV TAKİBİ

27 - KDV’Lİ FATURA KESEN ANTREPOLAR

28 - TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARI

29 - PROGRAM İTHALATLARI - İNTERNET

30 - TESLİM ŞEKİLLERİ TERCİHİ VE PAZARLIK GÜCÜ

31 - GÜMRÜK VERGİSİ - KURUMLAR VERGİSİ

32 - ROYALTİ VE LİSANS BEDELİ - MAL BEDELİ

33 - GÖZETİM KIYMETİ – KDV - ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

34 - ÇİFTE KDV

35 - ÖTV İADESİ

36 - ÖTV TECİL TERKİN MÜESSESESİ

37 - ÖTV İNDİRİM MEKANİZMASI

38 - ÖTV I SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR - GÜMRÜKTE DEVİR

39 - SİPARİŞ ÖNCESİ GTİP TESPİTİ

40 - GTİP BELİRSİZLİĞİ - KÜÇÜK MİKTARDA İTHALAT

41 - YOLCU BERABERİ EŞYA

42 - MİKRO (KARGO YOLUYLA) İHRACAT

     42.1 - Tanım

     42.2 - Mikro İhracı Yapılamayacak Eşyalar

     42.3 - Avantajlar

43 - GÜMRÜĞE TERK

44 - GERİ GELEN EŞYA - KDV

45 - GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 38. MADDE

46 - İHTİLAFLI DURUMLAR - TEMİNAT

47 - TAHLİLE İTİRAZ

48 - ANTREPODAN MAL SATIN ALMAK

49 - EMSAL NAVLUN - SİGORTA DÜZENLEMESİ

50 - İTHALAT VERGİLERİNİN KDV İADE ALACAĞINA MAHSUBU

     50.1 - Giriş

     50.2 - Avantajlar ve Dikkat Edilecek Hususlar

51 - KONSİNYE İHRACAT

     51.1 - Giriş

     51.2 - Avantajları

52 - İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN

     52.1 - Giriş

     52.2 - Avantajları

53 - MİKTARI ÇOK EŞYA - ÇOK SAYIDA BEYANNAME

54 - V SAYILI LİSTE UYGULAMASI

55 - SONRADAN DOLAŞIM BELGESİ SUNMAK

56 - TAKSİTLENDİRME

57 - BÖLÜNMÜŞ BEYANNAME

58 - MAHRECE İADE

59 - KAÇAKÇILIK - ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ

60 - KÜŞAT HAKKI

61 - KATİ İTHALATA ÇEVİRME İMKANLARI

62 - ÜÇGEN TRAFİK UYGULAMALARI

63 - AKSESUARI - AKSAM PARÇAYI AYIRMAK

64 - AKSESUARI - AKSAM PARÇAYI BİRLEŞİK GETİRME

65 - TAKAS ÖDEME ŞEKLİ

66 - İZAHAT MÜESSESESİ

67 - TASFİYELİK EŞYANIN GERİ ALINMASI

Alternate Text

Son katılım tarihi dolmuştur.