STRATEJİK EĞİTİM YÖNETİMİ VE KARİYER YÖNETİMİ


Başlangıç Tarihi 08 Şubat 2018,Perşembe 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 08 Şubat 2018,Perşembe 10:00 - 17:00 Adres

Ücretsiz

STRATEJİK EĞİTİM YÖNETİMİ

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının; Eğitim faaliyetlerinin başarıyla yürütülmesi, yönetilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle

İnsan Kaynakları departmanı çalışanları

İçerik

 1. Temel Kavramlar
  • Eğitim / Öğrenme / Yetiştirme / Geliştirme
 2. Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?
 3. Eğitim Yönetimi
 4. Eğitim Politikaları
 5. Eğitim ve Gelişimde Roller
 6. Eğitim Girdileri
 7. Eğitim Performans İlişkisi
 8. Eğitim Süreci
 9. Eğitim İhtiyacının Saptanması
 10. Eğitim İhtiyaç Belirleme Yöntemleri
 11. Eğitim İhtiyaç Analizi
  • Örgüt Analizi
  • İş Analizi            
  • Kişi Analizi
 12. Eğitim İhtiyaç Belirleme Süreci
 13. Eğitim İhtiyaç Analizinde Yöntemler
 14. Eğitim Çeşitleri
 15. Eğitimin Hazırlanma Aşaması
 16. Eğitimin Programının Planlanması
 17. Eğitimin Planlanması – Uygulaması
 18. Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi
 19. Eğitim Programının Kapsamı
 20. Eğitim Yönteminin  Seçimi
 21. Eğitim Yöntemleri
 22. Eğitim Programının Değerlendirilmesi
 23. Eğitim Değerlendirme Yöntemleri
 24. Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi
 25. Eğitim Bütçesinin Hazırlanması
 26. Eğitim Giderleri
 27. Eğitimden Elde Edilen Fayda
 28. Eğitimin Geri Dönüşü