GÜMRÜK REJİMLERİ


Başlangıç Tarihi 24 Ekim 2022,Pazartesi 13:00 - 16:00 Bitiş Tarihi 24 Ekim 2022,Pazartesi 13:00 - 16:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma SEZAİ KAYA ED Eğitmen SEZAİ KAYA Özgeçmiş

Ücretsiz

GÜMRÜK REJİMLERİ

AMAÇ

Serbest dolaşıma giriş, ihracat, geçici ithalat, dahilde işleme, antrepo, transit, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinin genel işleyiş kuralları ve rejimlerin etkileşim içinde bulunduğu diğer mevzuat konuları ele alınarak bilinmesi gereken önemli konular ve haklara değinilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

- Serbest dolaşıma giriş,

- İhracat,

- Geçici ithalat,

- Dahilde işleme,

- Antrepo,

- Transit,

- Hariçte işleme,

- Gümrük kontrolü altında işleme rejimleri

- Tüm bu rejimlerin vergilendirilmesi ve tabi olduğu genel ilkeler

Alternate Text

Son katılım tarihi dolmuştur.