FARKLI KUŞAKLARLA İLETİŞİM


Başlangıç Tarihi 21 Aralık 2022,Çarşamba 10:00 - 16:00 Bitiş Tarihi 21 Aralık 2022,Çarşamba 10:00 - 16:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma İDEALKOÇ Eğitmen ERGÜN KARAYAKA Özgeçmiş

Üye 460,00 ₺ + %18 KDV Üye Dışı Firma 520,00 ₺ + %18 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İLYASBEY V.D. - 8330465513 TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

FARKLI KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİM

İletişimde, algıda, yönetimde ve daha başka alanlarda bireysel farklılıkları açıklamada kullanılan yararlı yollardan biri de, insanları doğdukları ve yetiştikleri zaman dilimine göre sınıflandırmaktır. Çünkü farklı zaman diliminde, ekonomik şartlarda ve sosyal çevrede yetişen bireyler birbirinden farklı değer, inanç ve tutumlara dolayısıyla da farklı davranış kalıplarına sahip olurlar. Bu farklılıklar göz ardı edildiğinde ise kuşaklar arasında iletişim çatışması yaşanması kaçınılmaz hale gelir.

   Birbirini anlamakta yetersiz kalan farklı kuşak temsilcileri, aynı şirketin çatısı altında, ortak kurumsal hedeflere ulaşmak için çalışmak zorunda kaldığında ise; iletişim çatışmaları, huzursuzluk, düşük performans ve motivasyon, azalan çalışan bağlılığı gibi ciddi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bu gerçekten hareketle hazırlanan eğitimin amacı bireysel farklılıklar konusunda farkındalık kazandırmak, farklı değer yargılarına sahip kuşaklara etkin iletişim için gerekli altyapıyı aktarmak ve kuşak farklılıklarına dayalı temel düşünce ve davranış kalıplarını tanıtmaktır.

İçerik:

 • İletişim nedir?
 • Etkili iletişimin ihtiyaç duyduğu düşünsel altyapı ve beceriler
 • İletişim ve kendini tanıma
 • Algı ve inanç kalıplarının iletişimdeki rolü
 • Güvenli, pasif ve saldırgan davranışlar
 • Etkisel insan, tepkisel insan
 • Açı sadakati ve sonuçları
 • Empati ve sempati
 • Kuşak nedir?
 • İş yaşamında kuşaklar(x,y,z)
 • Kuşakların temel değerleri
 • Kuşakların güçlü ve zayıf yönleri
 • Kuşakların işe, hayata ve diğer kuşaklara bakışları
 • Kuşakların kariyer algıları
 • Kuşakların motivasyon kaynakları
 • Otoriteye bakışları
 • X ve Y kuşağı arasındaki çatışma nedenleri
 • Y kuşağına liderlik yapmak
 • Mavi yaka Y kuşağı