ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER


Başlangıç Tarihi 01 Şubat 2023,Çarşamba 14:00 - 16:00 Bitiş Tarihi 01 Şubat 2023,Çarşamba 14:00 - 16:00 Adres MS TEAMS
Eğitim Veren Firma ÜNSPED Eğitmen SABRİ HÜSREV

Ücretsiz

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER

  • Ticarette Teknik Engeller Mevzuatı
  • Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi(TAREKS)
  • Türk Standartları Enstitüsü(TSE) Fiili Denetim Uygulama Süreçleri
  • Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü Fiili Denetim Uygulama Süreçleri
  • CE İşareti Uygulamaları
  • Düzenlenmemiş Alan ve Zorunlu Standart Uygulamaları
  • Münferit Araç ve Karayolu Taşıtları Uygunluk Uygulamaları
  • Teknik Düzenlemeler Mevzuatı Kapsamında Muafiyetler ve İstisnalar
  • Bilişim Teknolojileri Kurumu(BTK); GSMA,TAC,IMEI Kayıt ve Değişim Uygulamaları