İTHALATTA GÖZETİME TABİİ OLAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN İADESİ


Başlangıç Tarihi 01 Mart 2023,Çarşamba 14:00 - 15:20 Bitiş Tarihi 01 Mart 2023,Çarşamba 14:00 - 15:20 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma PROLEGAL Eğitmen Zeki Şener

Ücretsiz

İTHALATTA GÖZETİME TABİİ OLAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN İADESİ

Gözetim tebliğine konu olan eşyanın ithalini ilgili gözetim tebliğinde belirtilen kıymetten daha düşük bir kıymette yapılmasının talebi halinde mükelleflerin Gümrük Müdürlüğü’ne gözetim belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak uygulamada gözetim belgesi Ticaret Bakanlığı’ndan alınamamaktadır. Bu sebeple mükellefler ithalini yapmak istedikleri eşyanın kıymetini gözetim tebliğinde belirtilen kıymete yükselterek eşyanın ithalini gözetim belgesini ibraz etmeden gerçekleştirmektedir.

Eşyanın kıymetinin mükellef tarafından yükseltilmesi halinde de gümrük idaresi eşyanın vergilendirmesini eşyanın satış bedeli üzerinden değil, gözetim tebliğinde belirtilen kıymet üzerinden yapmaktadır. Yani, mükelleflerin eşyanın satış bedeli üzerinden hesaplanan vergiyi ödemesi gerekirken haksız bir şekilde gözetim tebliğinde belirtilen kıymet üzerinden hesaplanan vergiyi ödemek zorunda kalmaktadır.

Gümrük Kanunu’nun 211. Maddesi; kanunen ödenmemesi gereken vergilen iadesini düzenlemiştir. Buna göre; ödenmemesi gereken gümrük vergilerinin, gerekli başvuruların usulüne uygun olarak yapılması halinde mükellefe iade edilmesi gerekir.

Mükellefler bu bilgiler ışığında eşyanın satış bedeli ile gözetim tebliğinde belirtilen kıymet arasındaki farka tahakkuk ettirilen vergileri iade alabilmektedir.

Etkinlikle amaçlanan üyelerin ithalatta gözetime konu olan maliyetlerini nasıl azaltacaklarına dair bilgilendirme yapmak;

* Son 3 yıl içinde ödenmiş gözetime tabi olan gümrük vergilerinin iade alınabileceği,

* Her geçen gün için iade tutarının eridiği,

* Yeni yasal düzenlemeler ışığında ancak doğru süreç yönetimi ile hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuç alınabileceği

Etkinlik İçeriği

1-İthalatta Gözetim
  *Gözetim Kavramı & Amacı
  *Uygulamanın Amacından Sapması
  *Danıştay Süreci & Uygulamanın Revize Edilmesi
  *Danıştay Sonrası Değişiklikler & Ticaret Bakanlığının Pozisyonu
2-Gümrük Vergileri İadesi
  *Kapsam
  *Faydalanma
  *Proje Yönetimi Süreçleri

 

Alternate Text

Son katılım tarihi dolmuştur.