UÇTAN UCA TEDARİK ZİNCİRİ - 28-29 KASIM 2019


Başlangıç Tarihi 28 Kasım 2019,Perşembe 09:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 29 Kasım 2019,Cuma 09:00 - 17:00 Adres TAYSAD EĞİTİM SALONU
Eğitim Veren Firma DEMİRCİ CONSULTING Eğitmen KORHAN DEMİRCİ Özgeçmiş

Üye 840,00 ₺ + %20 KDV Üye Dışı Firma 1.200,00 ₺ + %20 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İLYASBEY V.D. - 8330465513 TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

 1. Gün

Otomotiv Sektöründe Satınalma Uygulamaları_Giriş

Entegre Satınalma Süreçleri Yönetimi

 • Satınalma nerede başlar, nerede biter? Tüm sürecin temel noktaları
 • Reaktif yerine proaktif satınalma yaklaşımları
 • Teklif toplama ve değerlendirme süreçleri
 • Fiyat analizi
 • İyelik maliyeti bazında teklif kıyaslama teknikleri  (20 dk lık Vaka Çalışması)
 • Maliyet analizleri.  Nedir? Nasıl yapılır? Nasıl uygulanır?
 • Yap ya da satınal karar aşamaları ve fizibilite analizi
 • E-Tedarik
 • E-İhale
 • Satınalma performans yönetimi
 • Satınalmada temel başarı faktörleri
 • Vaka çalışmaları

Modern Stratejik Satınalma Uygulamaları

 • Her taşın altına bakıldı mı? Satınalma fırsatları nedir, nerededir?
 • Kazan – Kazan yaklaşımının ömrü nereye kadar uzatılabilir?
 • Şirketlerinde stratejik satınalma ile terfi eden satınalma departmanları 
 • İyelik maliyeti nedir ve nasıl yönetilir?
 • Bütünleşik Satınalma – ARGE & Pazarlama & Finansman departmanları ile ortak proje geliştirme
 • Satınalma ve istihbarat
 • Satınalma ve benchmark çalışmaları
 • Tedarikçilerle stratejik partnerlik

Bakım Onarım Satınalmaları (MRO Purchasing)

 • Ortak yönler ve farklılıklar
 • Bakım Onarım satınalması yönetimi
 • Fırsatlar ve riskler
 • Envanter yönetimi

Satınalma 4.0

 • Endüstriyel gelişim ve satınalmanın evrimi
 • Endüstri 4.0 nedir ve temel kazanımlar nelerdir?
 • Endüstri 1.0 dan günümüze satınalmacıların değişen ve gelişen görev tarifleri
 • Satınalma departmanının şirketler içerisinde yükselen konumu
 • Yeni çağın ihtiyaçlarına ne kadar hazırız?
 • Türkiye’deki şirketler arasında satınalma benchmarkları

Satınalma Bütçe Yönetimi

 • Bütçe kavramı ve çeşitleri
 • Satınalma bütçe hesabı
 • Bütçe modelleme
 • Talep ve Tahmin yönetimi

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

SRM Kavramı ve Kapsadığı Prosesler Nelerdir?

Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme

 • Tedarikçi çeşitleri
 • Doğru tedarikçi seçim kriterleri
 • Tedarikçi değerlendirme süreçleri
 • Performans bazlı değerlendirme
 • Proses bazlı değerlendirme
 • Tedarikçi denetimleri

Tedarikçi Portföy Optimizasyonu

 • Satınalmada kategori yönetimi
 • Merkezi vs yerleşik satınalma
 • Lokal vs global satınalma stratejileri
 • Tek kaynak vs çok kaynak karar verme kriterleri
 • Tedarikçi sayısı optimizasyonu
 • Kraljic Matrisi

Tedariki Sözleşme Yönetimi

Tedarikçi Geliştirme Programları

 • Tedarikçi ödüllendirme

Tedarikçi Risk Yönetimi

 • Risk kaynakları
 • Tedarikçi risk planlaması ve kategorizasyonu
 • Risk azaltma metotları

Tedarikçi Kalite Yönetimi

Tedarik Zincirinde Holistik Yaklaşım

 • Endüstri 4.0 sonrası yeniden şekillenen tedarik zinciri
 • Endüstriyel gelişimlerle değişen müşteri beklentileri
 • Tedarik zincirinde çeviklik ve adaptasyon
 • Uçtan uca tedarik zincirinde bulut uygulamaları ve ‘Big Data’ yönetimi
 • Müşteri merkezli ve talep odaklı tedarik zincirlerine dönüşüm
 • Finansman ve tedarik zinciri entegrasyonu
 • Tedarik zincirinde nakit geri dönüş döngüsü yönetimi
 • Endüstri 4.0 sonrası nakliye yönetimi anlayışı
 • Satınalma ve tedarikçi yönetiminin holistik yapıya entegrasyonu
 • Endüstri 4.0 sonrası uçtan uca tedarik zincirinde; R&D, Sipariş Planlama, Stok Yönetimi, Üretim ve Üst Yönetiminin yeniden konumlandırılması
 • Tedarik zincirinde artan riskler

2. Gün

Tedarik Zinciri Maliyet Yönetimi

 • Maliyet merkezinden kar merkezine dönüşüm
 • Maliyet azaltma mı? Maliyet optimizasyonu mu?

Talep Yönetimi

 • Talep planlama bütçe ilişkisi
 • Tahmin tabanlı üretim stratejileri
 • Talep yapıları
 • Talep tahmin metodları

Talep Zinciri Yönetimi (Demand Chain Management)

 • Talep odaklı tedarik zincirleri
 • Müşteri ömür boyu değeri (CLV) ve tedarik zinciri ilişkisi
 • Başarılı talep zincirleri için tedarik zinciri değer yönetimi
 • Müşteri güveni, müşteri sadakati ve müşteri elde tutma

Tedarik Zincirinde Dijital Transformasyon

 • Endüstri 4.0 sonrası tedarik zincirinde karar destek sistemleri
 • Dijital transformasyon nasıl yapılıyor? Uygulama Alanları ve iş sonuçlarına katkısı

Lojistik ve Depo Yönetimi (WMS)

 1. Depo ve Depolama Kavramları
 • Depo temel süreçleri
 • Mal kabul, yerleştirme, ikmal/transfer, sipariş toplama, paketleme, sevkiyat, çapraz sevkiyat, iade ve imha işlemleri, açık saha yönetimi, iş emri, planlama, sayım ve raporlama
 • Depo kritik başarı faktörleri ve performans yönetimi
 1. Tedarik Zinciri, Lojistik ve Depo İlişkileri
 • Lojistik modellerde depo kullanımı
 • Depolardan lojistik üslerine dönüşüm
 • Dağıtım merkezleri, toplama merkezleri, aktarma merkezleri, siparişleme merkezleri, termal depo
 • Antrepolar
 • Depo sevkiyat hazırlama ve otomatik depo sistemleri
 • Depo tasarım ve otomasyon kararı
 • Otomasyon sistemleri; türleri ve kullanım alanları
 1. Etkin Stok Yönetimi
 • Stok kavramı ve stok türleri
 • Tahmin yönetimi ve tahmin tabanlı üretim stratejileri
 • Stok maliyet hesabı
 • Stok kontrol sistemleri
 • ABC analizi
 • Risk havuzlama
 • Kamçı etkisi ve karşı aksiyonlar (Bullwhip effect)
 • Stok değerleme yöntemleri
 • Stok devir hızı
 • Stok yönetim kritik başarı faktörleri
 1. Tedarikçi Stok Yönetimi (VMI)
 • Stok yönetiminde tedarikçi dokunuşu (konsinye stoklar, yeniden doldurma sistemleri)
 • VMI nedir? Nasıl çalışır?
 • VMI hedefleri, avantajları
 • VMI başarı kriterleri ve yönetimsel güçlükler
 • Konsinye satış ve direk satış stok yöntemleri


Son katılım tarihi dolmuştur.