DİJİTAL DÜNYADA LİDERLİK


Başlangıç Tarihi 14 Mart 2018,Çarşamba 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 15 Mart 2018,Perşembe 10:00 - 17:00 Adres

Ücretsiz

DİJİTAL DÜNYA DA LİDERLİK

EĞİTİM AMACI

 

Katılımcıların liderlik becerilerini arttırırken, sürekli gelişen dijital dünyanın farkında olup, bu süreçler ile uyumlu bir liderlik ve ekip yönetimi sağlamak.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Dünya da büyük değişimlere imza atan liderler ve CEO lar
 • Henry Ford, Bill Gates, Richard Branson, Steve jobs, Sheryl Sandberg, Marc Zuckerberg, Marissa Mayer ve daha birçok başarılı liderin başarı formülleri 
 • Kişisel Kalite, Kendini tanıma, Johari yaklaşımı
 • Temel kişilik özelliklerimiz. Değişim aşamaları nasıl gerçekleşir?
  • Temel kişilik özelliklerimiz neler?
  • Değişim mümkün mü ve bu değişim kalıcı mı?
  • Gruba uygulanan bir kişilik analizi ile kişilerdeki temel davranış özelliklerinin ve liderlik özelliklerinin örneklerle aktarılması, bunun iletişime, yönetim becerilerine ve çalışma hayatımıza etkilerinin tartışılması ve bu konu ile ilgili bir çalışma yapılması.
 • Farklı profiller ile iletişim ve yakınlaşma nasıl sağlanır? Farklı profiller nasıl yönetilir?
 • Liderlik Teorileri
  • Özellikler yaklaşımı
  • Davranışsal yaklaşımlar
  • Durumsallık/ koşul bağımlılık teorileri 
 • Ekip yönetimi
  • Güç ve etki yaklaşımı
 • Liderliğin koçluk boyutu
  • Koçluk profilleri
  • Test uygulaması
 • Dijital ve Sosyal Medya Devrimleri
  • Yıkıcı Teknolojilerin İşe Etkisi,
  • İnternet, Sosyal Medya, Mobil, Bulut, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Sanayi 4.0 Blockchain, Arttırılmış Gerçeklik, Giyilebilir Teknolojiler
  • Her Şeyin Güvenlik Riskleri, Akıllı Şehirler, Akıllı Sanayi, Akıllı İşler, Neromarketing,
  • Gartner Teknoloji ve Dijital Marketing İlerleme Döngüsü (2015)
  • Gartner Teknoloji İlerleme Döngüsü: Teknoloji Tetikleme, Beklentilerin Tepe Noktası, Hayal Kırıklığı Oyuğu, Aydınlanma Eğimi, Verimlilik Platosu
 • Dijital Müşteriler Ve Yeni Nesil Çalışanlar
 • Dijital Strateji Geliştirme
  • Yeni İş Modelleri ve Dijital İş Dönüşümü
  • Nasıl Bir Vizyon Oluşturacağız?
  • Müşterilerinin Özel İhtiyaçlarına Göre Özelleştirilmiş Bir Strateji Geliştirmek
  • Hedefleri ve Anahtar Performans Göstergelerini Belirlemek
 • Dijital Dünyada İtibar Yönetimi
  • Dijital Dünyada Liderlerin İtibar Yönetim Süreçleri
  • İnternet Ortamında İtibar Strateji Geliştirilmesi
  • Online İtibar Yönetiminde Risk Planlaması ve Kriz Yönetimi
  • İtibarin izlenmesi ve yönetilmesi
 • Dijital Stratejileri Uygulamaya Koymak
  • Dijital Dönüşüm Programlarının Uygulanmasında Anahtar Başarı Faktörleri
  • İnsanlar, Teknoloji, Organizasyon, Kültür, Proje Yönetimi, Değişime Karşı Direncin Üstesinden Gelmek
  • Başarılı Bir Dijital Liderin Özellikleri ve Rolü.
 • Dijital Performans ve Organizasyonel Etki Ölçme:
  • Altı Adımda Sosyal Medya Performans Ölçüm Yaklaşımı
  • Büyük Veri ve Tahmini Analitiğin Artan Önemi
  • Tüketici Davranışlarını İzleme İçin Araçlar