OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ SEMİNERİ


Başlangıç Tarihi 09 Nisan 2019,Salı 13:30 - 16:00 Bitiş Tarihi 09 Nisan 2019,Salı 13:30 - 16:00 Adres TAYSAD EĞİTİM SALONU
Eğitim Veren Firma MARSH RİSK CONSULTING Eğitmen MARSH RİSK CONSULTING DANIŞMANLARI Özgeçmiş

Ücretsiz

Otomotiv Sektöründe Risk Yönetimi Seminerleri  

Seminerlerin Hedefi

Risk Yönetimi’nin otomotiv ve tedarik sanayi alanlarındaki uygulamaları hakkında bilgi vermek

 • Risk Yönetimi ve risk transferi arasındaki farklar konusunda bilgi vermek
 • Risk yönetiminin otomotiv tedarik sanayi sektörüne özel aşağıdaki alanlarını detaylandırmak ve bunların uygulamaları konusunda bilgi vermek
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Risk Analizi
 • Ürün Geri Çağırma Planlaması
 • Yangın Risk Analizi  
 • Vaka analizleri ile başarılı ve başarısız risk yönetimi uygulamalarını örneklendirmek

Seminer Programı

 

Birinci Oturum: Tedarik Zinciri Risk Analizi ve Ürün Geri Çağırma Planlaması

 

 • Tedarik Zinciri Risk Analizi
 • Sektör için tedarik zinciri risklerinin neler olduğu
 • Tedarik Zinciri Risk Analizinin amacı ve kapsamı
 • Tedarik Zinciri için risk analizi yaklaşımı  
 • Tedarik Zinciri Risk Analizinin sağladığı kazanımlar
 • Vaka Analizi

 

 • Ürün Geri Çağırma Planlaması
 • Ürün güvenliği ve ürün sorumluluk
 • Ürün Geri Çağırma yapısının kurgulanması
 • Bir Kriz Yönetimi aracı olarak Ürün Geri Çağırma Planlaması 
 • Sigorta açısından ürün geri çağırma planlamasının önemi
 • Vaka Analizi

 

İkinci Oturum: İş Sürekliliği Yönetimi ve Yangın Risk Analizi

 

 • İş Sürekliliği Yönetimi (İSY)
 • İSY’nin Amacı ve Temelleri
 • Otomotiv Sektöründe İş Sürekliliğini tehdit edebilecek riskler
 • İSY’nin Risklerin Yönetilmesindeki Rolü
 • İSY’nin Kurulması ve Uygulama Detayları
 • Vaka Analizi

 

 • Yangın Risk Analizi
 • İçeriği ve kapsamı
 • Otomotiv Sektörü için neden gerekli
 • Sigorta açısından Yangın Risk Analizinin önemi
 • Vaka Analizi

Kimler Katılmalı?

 • Kalite Yöneticileri
 • Satın Alma Yöneticileri
 • Operasyon ve Üretim Bölümü Yöneticileri
 • Tedarik Zinciri Yöneticileri
 • Risk Yöneticileri
 • İş Sürekliliği Yöneticileri
 • İç Kontrol ve Teftiş Bölümü Çalışanları


Son katılım tarihi dolmuştur.