COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA ALINAN EKONOMİK TEDBİRLERİ DÜZENLENEN 7244 SAYILI KANUN'UN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER


Başlangıç Tarihi 22 Nisan 2020,Çarşamba 14:00 - 15:00 Bitiş Tarihi 22 Nisan 2020,Çarşamba 14:00 - 15:00 Adres
Eğitim Veren Firma PWC Eğitmen Rıza Eroğlu / Özlem Elver / Ulaş Ceylanlı

Ücretsiz

COVID-19 salgını kapsamında alınan ekonomik tedbirleri düzenlenen 7244 Sayılı Kanun'un getirdiği düzenlemeler

içerik:

İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler
- İş sözleşmelerinin feshi konusunda yapılan değişiklikler
- Ücretsiz izin uygulaması
- Kısa çalışma ödeneği uygulaması başvuru sürecinde yapılan değişlik
Rıza Eroğlu, Kıdemli Müdür, Hukuk Hizmetleri

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma imkanına ilişkin yapılan düzenlemeler
Özlem Elver, Şirket Ortağı, Ar-Ge Danışmanlığı

Vergi ve diğer mali konularla ilgili yapılan düzenlemeler
- Kar dağıtımına konusunda yapılan düzenlemeler
- Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelere getirilen kolaylıklar
Ulaş Ceylanlı, Şirket Ortağı, Vergi HizmetleriSon katılım tarihi dolmuştur.