İŞLETME BÜTÇELERİ VE BÜTÇE KONTROL TEKNİKLERİ - SANAL EĞİTİM


Başlangıç Tarihi 23 Eylül 2020,Çarşamba 13:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 23 Eylül 2020,Çarşamba 13:00 - 17:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma RÖNESANS Eğitmen NEDİM NARLI Özgeçmiş

Üye 250,00 ₺ + %18 KDV Üye Dışı Firma 300,00 ₺ + %18 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

Bu eğitimin amacı, tüm proses uzman ve yöneticilerinin proses fayda ve maliyetlerine hakim olması, bütçe dönemlerinde bütçe departmanlarına teknik destek vererek kurumun stratejik hedeflerine varmasında faaliyetlerin doğru planlanması, zamanlanması ve rakamsallandırılmasını sağlamaktır.

Bu online eğitime katılacakların muhasebe altyapısı olmalıdır.

 • Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi
 • Türkiye’de Yapılan Bütçe Uygulama Hataları
 • İşletme Bütçeleri Genel Kavramlar
   • Sorumluluk Bütçesi
   • Esnek Bütçe
   • Sıfır Tabanlı Bütçeler
   • Sermaye Bütçelemesi
 • İşletmelerde Planlama Sistemleri, Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme
 • Temel Bütçeleme İlke ve Kavramları
 • Faaliyetlerin Planlanması ve Projelendirilmesi
   • Satış Tahminleri ve Satış Bütçeleri
 • Satış Tahmininde Kantitatif,  Kalitatif Teknikler
 • Üretim Hacminin ve Kapasitenin Planlaması
 • Direkt İlk Madde ve Malzeme Kullanımı ve Miktar Bütçeleri
 • Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyet Giderlerinin Planlanması
 • Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması
 • Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması
 • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
 • Toplam Üretim Maliyeti Bütçesi
 • Stok Farkı Bütçesi
 • Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
   • Satılan Mamul Malın Maliyeti Bütçesi
   • Satılan Ticari Malın Maliyeti Bütçesi
   • Satılan Hizmetlerin Maliyeti Bütçesi
 • Faaliyet Giderlerinin Planlanması
 • Ar-Ge Giderleri Bütçesi
 • Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Bütçesi
 • Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar, Nakit Akışlarının Planlanması
   • Nakit Planı ve Finansman Gider Planı
   • Proforma Bilançonun Hazırlanması
   • Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
 • Faaliyet Tabanlı Yönetim ve Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 • Bütçe Kontrol Teknikleri


Son katılım tarihi dolmuştur.