KRİZ DÖNEMİ BİLANÇO, GELİR TABLOSU VE NAKİT AKIŞI-MALİ TABLO ANALİZİ - SANAL EĞİTİM


Başlangıç Tarihi 21 Aralık 2020,Pazartesi 09:00 - 16:00 Bitiş Tarihi 21 Aralık 2020,Pazartesi 09:00 - 16:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma MIDA INSTITUTE Eğitmen HAKAN ŞAKAR Özgeçmiş

Üye 350,00 ₺ + %20 KDV Üye Dışı Firma 400,00 ₺ + %20 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İLYASBEY V.D. - 8330465513 TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

KRİZ DÖNEMİ BİLANÇO, GELİR TABLOSU VE NAKİT AKIŞI-MALİ TABLO ANALİZİ

İşletmelerin finans ve muhasebe bölümlerinde görev alan tüm orta ve üst düzey yöneticilerinin mali tabloları okuma, yorumlama bilgilerinin geliştirilmesi ve kriz dönemlerinde finansal yönetsel yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • İşletmelerin Hesapları Hakkında Temel Bilgiler

 

  • Bilanço Büyüklüğü, Bilanço Kalemlerinin Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması

 

   • Ticari Alacakların İncelemesi

 

    • Ticari Alacakların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Alacak Vadesinin Hesaplanması
    • Ticari Alacakların Müşteriye Göre Dağılımı
    • Ticari Alacakların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı

 

   • Stokların İncelemesi

 

    • Stokların Hammadde /Yarı Mamul ve Mamul Olarak Dağılımı ve Önemi
    • Stokların Yaşlandırılması
    • Stok Şişkinlikleri
    • Stokların Dönme Hızının Hesaplanması

 

   • Maddi ve Mali Duran Varlıkların İncelenmesi

 

   • Kısa Vadeli Mali Borçların İncelenmesi

 

    • Banka / Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
    • Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri

 

   • Kısa Vadeli Ticari Borçların İncelenmesi

 

    • Ticari Borçların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Borç Vadesinin Hesaplanması
    • Ticari Borçların Müşteriye Göre Dağılımı
    • Ticari Borçların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı

 

 

   • Özvarlıkların İncelenmesi

 

 • Gelir Tablosu, Gelir Tablosunun Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması

 

 • Cironun Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması

 

 • SMM’nin Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması

 

 • Gider Kalemlerinin ve Gelir Kalemlerinin Dağılımı ve İncelemesi

 

 • İşletmelerin Mali Tabloları Hakkında Temel Bilgiler

 

 • Değerleme Öncesi Mizanının Okunması/Yorumlanması

 

 • Değerleme Sonrası Mizanın Okunması/Yorumlanması

 

 • Bilançonun Okunması/Yorumlanması

 

 • Gelir Tablosunun Okunması/Yorumlanması

 

 • Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması, Okunması/Yorumlanması

 

 • Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması, Okunması/Yorumlanması

 

 • Fon Akım Tablosunun Hazırlanması, Okunması/Yorumlanması

 

 • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosunun Hazırlanması, Okunması/Yorumlanması

 

 • Maddi Duran Varlıklar Değişim Tablosunun Hazırlanması, Okunması/Yorumlanması

 

 • Özvarlık Değişim Tablosunun Hazırlanması, Okunması/Yorumlanması

 

 • Nakit Döngü Tablosunun Hazırlanması, Okunması/Yorumlanması

 

 • Kriz Döneminde Alınabilecek Önlemler

 

   • Nakit Döngüsünün ve Nakit Akışının Kontrol Altına Alınmasına Yönelik Önlemler

 

   • Ciro Kaybının Önlenmesi Amacıyla Alınabilecek Önlemler

 

   • Satılan Malları Maliyetinin ve Giderlerin Kontrol Edilmesine Yönelik Önlemler

 

   • Varlıkların Elden Çıkarılmasına İlişkin Kararların Oluşturulması

 

   • Kredi Politikasının Gözden Geçirilmesi

 

   • Alternatif Tedarik Kanallarının Oluşturulması

 

   • Diğer Önlemler
Alternate Text

Son katılım tarihi dolmuştur.