YÖNETİCİLER İÇİN İŞ HUKUKU


Başlangıç Tarihi 10 Eylül 2021,Cuma 09:00 - 16:00 Bitiş Tarihi 10 Eylül 2021,Cuma 09:00 - 16:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma ALMİRA Eğitmen BAYBARS ERDOĞAN Özgeçmiş

Üye 350,00 ₺ + %20 KDV Üye Dışı Firma 400,00 ₺ + %20 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İLYASBEY V.D. - 8330465513 TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

YÖNETİCİLER İÇİN İŞ HUKUKU

Bu eğitim ile katılımcıların 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili temel bilgilere sahip olması ve yapılan hataları, eksikleri görme fırsatı bulmalarını sağlamaktır. Katılımcılara akademik düzeydeki bilgiden çok uygulamaya dönük bilgiler sunarak, örneklerle daha somut katkılar sağlamak hedeflenmektedir. 

Çalışan Bağlılığı eğitimi ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının; Çalışanların bağlılığı ve motivasyonunu sağlayıcı temel unsurlar ile memnuniyetlerinin ölçülmesi, takdir ve ödül sisteminin uygulanması konularında bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

Eğitimin Faydaları

 • İş hukuku kapsamında pratik ve güncel bilgiler
 • Teoriyi pratiğe uygulama kabiliyeti
 • Sorunlar karşısında etkin, süratli ve hukuka uygun çözüm

İçerik

 • İş Hukukunun temel kavramları
 • İş sözleşmesinin yapılmasıyla ortaya çıkan işverenin borçları
 • İş sözleşmesinin yapılmasıyla ortaya çıkan işçinin borçları
 • İş sözleşmesi türleri
 • İşveren ve Yönetici Açısından Önemli Hususlar
 • İş Akdi Fesih
 • Geçerli fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar
 • Süreli fesihteki ihbar süreleri
 • Haklı nedenle fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar
 • Hak düşürücü sürenin önemi
 • Tutanak tutmanın önemi nedir? Nasıl tutanak tutulmalıdır?
 • Savunma almanın önemi nedir? Hangi durumlarda mutlak gereklidir?
 • İş Güvencesi ve İşe İadenin Kapsamı
 • İşe İade Davasının Sonuçları
 • Ücret hesap pusulası niçin imzalatılır?
 • Fazla çalışma yapılabilmesi için işçinin onayı gerekli midir?
 • Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılabilir mi?
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından işveren ve işçinin yükümlülükleri
 • Yıllık ücretli izin hakkı nasıl kazanılır?
 • Yıllık ücretli izin süreleri
 • Çalışma Süreleri
 • Toplu İşçi Çıkarma
 • İhbar tazminatı hak kazanma koşulları
 • Kıdem tazminatı hak kazanma koşulları
 • Bağlılık Nedir?
 • Çalışanların Şirkete Bağlılığı Ne Sağlar?
 • Şirkete Bağlılığı Etkileyen Yapısal Unsurlar Neler?
 • Çalışanların İşlerinden Memnuniyetleri Nasıl Ölçülür?
 • Organizasyonel Anketler
 • Organizasyonel Anketler: Genel bir Bakış
 • Yöneltilecek Soruların Belirlenmesi
 • Anketin Tasarlanması
 • Anketi Yanıtlayacakların Seçilmesi
 • Anket Verilerinin Ne Şekilde Toplanılacağının Belirlenmesi
 • Anketin Uygulanması
 • Veri Girişi Yapılması
 • Verilerin Analiz Edilmesi
 • Anket Sonuçlarının Sunulması
 • Organizasyonel Anketlerin Mutlak Sonucu Nedir?
 • Bireysel Öneri Sistemi
 • Takdir  Ödül Sistemi
 1. Örnek Uygulama
Alternate Text

Son katılım tarihi dolmuştur.