YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU


Başlangıç Tarihi 12 Temmuz 2021,Pazartesi 15:30 - 16:30 Bitiş Tarihi 12 Temmuz 2021,Pazartesi 15:30 - 16:30 Adres ÇEVRİM İÇİ
Eğitim Veren Firma PWC Eğitmen ULAŞ CEYLANLI - BURCU ESİN CAN

Ücretsiz

9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile iş çevrelerinin uzun süredir beklediği vergi affı düzenlemeleri yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamlı vergi affı düzenlemeleriyle birlikte, geçici bir süre için amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine olanak sağlayan gibi uygulamaları da kapsamaktadır. Kanun'da yer alan düzenlemeler;

  • Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması,
  • İhtilaflı alacakların tasfiyesi,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin sonunda yapılacak tarhiyatların yapılandırılması,
  • Matrah artırımı,
  • Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri,
  • Taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi
Alternate Text

Son katılım tarihi dolmuştur.