İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ


Başlangıç Tarihi 15 Kasım 2021,Pazartesi 09:00 - 16:00 Bitiş Tarihi 15 Kasım 2021,Pazartesi 09:00 - 16:00 Adres ZOOM
Eğitim Veren Firma ALMİRA Eğitmen BAYBARS ERDOĞAN

Üye 350,00 ₺ + %20 KDV Üye Dışı Firma 400,00 ₺ + %20 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İLYASBEY V.D. - 8330465513 TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ 

Eğitimin Amacı

İş değerlemesi, işlerin göreli önemini ölçmede kullanılan sistematik bir tekniktir. Daha açık bir deyişle, işlerin ayrıntılı analiz ve tanımlarının yapılarak aralarındaki farklılıkların kolaylık ya da zorluk esasına göre objektif biçimde ortaya konmasıdır. Bu eğitim ile insan kaynakları bölümünde çalışan ve çalışacak olanlar ile yönetici adaylarının ücretlemeye adil ve objektif  ölçütlere göre temel oluşturan aşağıdaki konularda bilgilenmeleri ve yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

İçerik

 • İş Değerlemesi
 • İş Değerlemesi Amaçları
 • İş Değerlemesi Sonuçlarının Kullanımı
 • İş Değerlemesi Yöntemleri
 • Sayısal olmayanlar
 • Sıralama
 • Sınıflama
 • Sayısal olanlar
 • Faktör Karşılaştırma
 • Puan
 • İş Değerlemesi Sonuçlarının KullanımI
 • İş Değerlemesi Örnek Uygulamaları
 • Ücret nedir?
 • Baz ücret-Değişken ücret nedir?
 • Ücretin Amacı
 • Ücretin Temel Unsurları
 • Ücret Sistemleri
 • Ücret Yönetimi’ni Etkileyen Faktörler
 • Ücret Yönetimi’nin Temel Taşları
 • Ücretlendirmede Temel Prensipler
 • Ücret Sistemi Oluşturma Adımları
 • İş Gruplarının Oluşturulması
 • Ücret bant aralığı ve kademe sayısının belirlenmesi
 • Piyasa Ücret Araştırması
 • Piyasa bilgilerinin alınması
 • Kullanılan Ana Terimler
 • ( Ortalama ücret/Mod ücret/Medyan ücret/Çeyreklik ücret)
 • Ücret bant değerlerinin hesaplanması
 • Kişilerin ücret bantı içinde yerleştirilmesi
 • Ücret Artışı Gerçekleştirme Adımları
 • Performans Sistemi
 • Senelik Ücret Artışı
 • Terfi Ücret Artışı
 • Toplam Ücret Yönetimi
 • Stratejik Karar Noktaları
 • Ücret Yönetimi Sorun ve Çözümleri
 • Örnek Uygulama


Son katılım tarihi dolmuştur.