İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ


Başlangıç Tarihi 07 Şubat 2018,Çarşamba 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 07 Şubat 2018,Çarşamba 10:00 - 17:00 Adres

Ücretsiz

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

Neden :

Performans ve Yetkinlik yönetiminde atılan her doğru adım çalışanların tatmini ve buna bağlı olarak da şirketin karlılığını arttırmaya yönelik önemli bir katkıdır. Bu eğitimin amacı iş değerleme ve ücret yönetimi alanında çağdaş yaklaşım ve uygulamaları aktararak, Kurumlara teorik ve pratik alanda uygulanabilir bilgiler sunmaktır.

Kazanımlar :

İş  değerlerme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
Yetkinlik değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
Ücret yönetiminin kurum kültürü içerisindeki yerinin farkında olma
Performans ve/veya Yetkinlik seviyelerine dayalı olarak diğer İK sistemlerinde kullanılan araçlar(ödül, uyarı, kariyer, ücret, eğitim ve gelişim vb.)

Eğitim İçeriği :

İş Değerleme

İş Değerleme
İşletmelerde İş Analizlerinin Yapılması
İş Değerleme Yöntemleri
İş Değerleme Ve Gruplandırma
İş Değerleme Faktörleri
İş Değerlendirme Aşamaları

Ücret Yönetimi

Ücret
Ücret Çeşitleri 
Ücret Sistemleri
İşletmelerde Ücret Sisteminin Kurulması
İşletmelerde Ücret Politikalarının Belirlenmesi
Ücret Faktörlerini Belirleme, Derecelendirme
Ücret Skalaları Ve Özellikleri
Ücret Yönetiminin Çalışan Performansına Etkisi ve Prim Sistemleri