TAYSAD – GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK 2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ - ÜCRETSİZ


Başlangıç Tarihi 25 Temmuz 2019,Perşembe 09:30 - 12:00 Bitiş Tarihi 25 Temmuz 2019,Perşembe 09:30 - 12:00 Adres

Ücretsiz

Gebze Teknik Üniversitesi TÜBİTAK 2244  AR-GE Merkezlerinde Doktora yapan çalışan teşvikleri programına sizlerle birlikte başvuru yapmak isteğini tarafımıza iletti.
 
Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.
 
Sanayi Doktora Programı çağrısına yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile başvuru yapılabilecektir. 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşları projeye dâhil olabilecektir.
 
Bu program ile;
a. Doktora öğrencilerine burs,
b. Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
c. Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği sağlanır.
 
Program kapsamındaki doktora öğrencilerine en fazla beş yıl süreyle ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında da istihdam desteği alabilecekler. Bursiyerlere(doktora öğrencilerine) ödenecek aylık burs miktarının (Tam Burs:4500/Kısmi Burs 800 TL) %25lik kısmı ilgili özel sektör kuruluşu tarafından verilecektir. Normal doktora bursiyerleri için 4 yıl, bütünleşik doktora bursiyerleri için 5 yıl burs ödenecektir.
 
İşbirliği modeline bağlı olarak özel sektör kuruluşlarına da üç yıl boyunca yüzde 40 ila yüzde 60 oranında değişen istihdam desteği verilecektir.
 
Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanları da Proje Teşvik İkramiyesi alacaktır.
 
Bursiyerlerde Aranan Şartlar Nelerdir?
•            Doktora eğitimlerine yeni başlayan öğrenciler
•            Halen doktorasına devam eden tez konusu belirlenmemiş öğrenciler
•            Herhangi bir yerde çalışmayanlar
•            Sanayi kuruluşunda çalışan doktoralı personel

 

09:30 – 09:45                 Süheyl Baybalı

TAYSAD Açılış Konuşması                     

09:45 – 10:00                 Prof. Dr. M. Hasan Aslan* –

GTÜ Rektörü Açılış Konuşması

10:00 – 11:10                 Alkan KOÇ – Aykut ULGAR

GTÜ TTO Proje Uzmanları – 2244 TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora

Programı Bilgilendirmeleri

11:00 – 11:30                 Soru Cevap Bölümü

GTÜ TTO Proje Uzmanları – 2244 TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora

Programı Bilgilendirmeleri

11:30 – 12:00                 Akademisyen Firma Görüşmeleri

GTÜ Akademisyenleri ile firma temsilcilerinin görüşmesi

Tarih:25 Temmuz 2019 Perşembe

Yer: TOSB Seminer SalonuSon katılım tarihi dolmuştur.