'III. Lojistik ve Ticaret Buluşması' 08 Mart 2012 tarihinde Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

'III. Lojistik ve Ticaret Buluşması' 08 Mart 2012 tarihinde Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
18 Kasım 2013, Pazartesi 03:59
Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü tarafından düzenlenen “III. Lojistik ve Ticaret Buluşması” 08 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirildi.

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü tarafından düzenlenen “III. Lojistik ve Ticaret Buluşması”   08 Mart 2012 tarihinde   gerçekleştirildi.
 
Lojistik ve ticarete yön veren kuruluşların temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldıkları, öğrencilerin dinleyici olarak katıldıkları etkinliğin açılış konuşmaları Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü Başkanı Nurullah Coşkun, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Bölüm Kurucularından Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.
 
Açılış konuşmalarının ardından Türk Hava Yolları Eğitim Başkanı Prof. Dr. Şahin Karasar moderatörlüğünde “Üretim ve Uluslararası Ticarette Geleceğe Bakış” konulu oturuma TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,   İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Develioğlu , Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Dr. İsmet Yalçın konuşmacı olarak katıldılar.
 
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Develioğlu konuşmasında, ekonomik büyümenin önemi, yabancı yatırımcıları için Türkiye’nin cazibe merkezi olduğu, güçlü bankacılık sistemi, güçlü kamu maliyesi, özel sektör sabit sermaye yatırımları ve deneyimli ekonomi yönetimi ile 2012 yılında Türkiye ekonomisinin kriz yaşamayacağını belirtti.
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Dr. İsmet Yalçın konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümü olan 2023 yılı hedefleri hakkında bilgiler verdi.   500 milyar USD ‘lık ihracat, 2 trilyon USD’lık GSMH, 700 milyar USD’lık ithalat ile Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğini belirtti. Türkiye’nin ulaşım altyapı açığını kapatarak bölgesinde lojistik merkezi haline gelmesi gerektiğini belirtti.
 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında Kocaeli’nin 1,6 milyon nüfusa sahip olduğunu,   13 Organize Sanayi Bölgesi, 3 teknopark, 2 Serbest Bölge, 2 üniversitenin bulunduğunu belirtti.   İlde bulunan 2.200 sanayi kuruluşunun 25 ‘inin Türkiye’nin ilk 100 sanayi kuruluşu içerisinde olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, 34 milyar TL’lik vergi geliri ile İstanbul’dan sonra Türkiye’nin 2. Büyük ilinin Kocaeli olduğunu belirtti.
 
2023 yılında   yaklaşık 180 – 200 milyar USD   Dış Ticaret Hacmi gerçekleştirileceğini belirten Zeytinoğlu, ildeki irili ufaklı   toplam 34 limanın yetersiz kalacağını, limanların ve Organize Sanayi Bölgelerinin demiryolu ile bağlantılarının yapılmasının, Derince limanının yeniden özelleştirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasının gerektiğini belirtti.
 
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya konuşmasında ülkemizde 2011 yılında 1.260.000 araç   üretildiğini, bu adedin 801.000’ inin ihraç edildiği ifade etti. 9 milyar USD’ı yan sanayiye ait olmak üzere 20,4 milyar USD’lık ihracat geliri elde edildiğini belirten Kaya, Türkiye’de her 1.000 kişiye 136 araç düştüğünü ifade etti.
 
Derneğimizinde çalışmalarında aktif olarak rol aldığı ve 2011 yılında yayınlanan Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile birlikte Ar-Ge yatırımlarının hız kazandığını belirten Kaya, sektör olarak 37 ‘si yan sanayiye, 10’u ana sanayiye   ait olmak üzere toplam 47 Ar-Ge merkezi olduğunu ifade etti.
 
Otomotiv sektöründe var olmak, rekabetçi olmak için dizayn etmenin, ettiği dizaynı test ederek dünyaya satmanın önemini belirten Kaya, “Ar-Ge ile Küresele” sloganı ile Ar-Ge konusunda bir seferberlik ilan ettiklerini ifade etti.
 
Kaya, 1960’lı yıllarda ithalat ve montaj ile başlayan otomotiv sanayisinin bugün Ar-Ge merkezleri ve,strateji belgesi ile, en disiplinli, en üretken, en verimli sektör olduğunu ve son 6 yıldır en çok ihracat yapan sektörün otomotiv sektörü olduğunu belirtti.
 
Kaya konuşmasının sonunda öğrencilere, üniversitede öğrenci iken stajlar ile, ziyaretler ile sanayiye girmeleri gerektiğini, “iyi yetişmiş insan, iyi yetiştirilmiş insan” kavramının en değerli varlığımız olduğunu belirti.
 
Oturumun sonunda Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazif Gürdoğan tarafından konuşmacılara plaket verildi.