TAYSAD Almanya temsilciliği DEİK işbirliği ile 7 Aralık 2011 tarihinde “Otomotiv Sanayinde İşbirliği Alanları” başlıklı toplantısını Berlin’de gerçekleştirdi.

TAYSAD Almanya temsilciliği DEİK işbirliği ile 7 Aralık 2011 tarihinde “Otomotiv Sanayinde İşbirliği Alanları” başlıklı toplantısını Berlin’de gerçekleştirdi.
18 Kasım 2013, Pazartesi 03:23
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) tarafından 7 Aralık 2011 tarihinde Berlin’de düzenlenen “II.Türk-Alman İşbirliği ve Yatırım” konferansı kapsamında “Otomotiv Sanayinde İşbirliği Alanları” başlıklı toplantı TAYSAD Almanya temsilciliği tarafından organize edildi.

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) tarafından 7 Aralık 2011 tarihinde Berlin’de düzenlenen “II.Türk-Alman İşbirliği ve Yatırım” konferansı kapsamında   “Otomotiv Sanayinde İşbirliği Alanları” başlıklı toplantı TAYSAD Almanya temsilciliği tarafından organize edildi.
Otomotiv alanındaki 35 üst düzey temsilcinin katıldığı toplantıda   Türk –Alman otomotiv sanayindeki son gelişmeler ve Ar-Ge alanındaki işbirliği olanakları görüşüldü.
 
TAYSAD Almanya temsilcimiz Ahmet Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Genel Sekreterimiz Özlem Gülşen Arkan yaptığı sunumda Türkiye’deki otomotiv sanayinin hızlı gelişiminden ve yeni yatırımlarından bahsetti. Son 5 yıldır özellikle otomotiv tedarik sanayindeki artan Ar-Ge çalışmalarına değinen Arkan birlikte işbirliği yapılacak önemli alanların bulunduğunu; Türkiye’deki hükümet politikalarının da bu yöndeki çalışmaları desteklediğini belirtti. Özellikle gelişmekte olan bölgelerdeki yeni yatırım alanlarına dikkat çeken Arkan, Alman firmaları ile uzun yıllara dayanan çalışma kültürü bulunan Türk firmaları ile bu bölgelerde de risklerin paylaşılarak ortak girişimlerde bulunulabileceğini söyledi. Bu tür işbirliklerinin daha hızlı somut projelere dönüşmesi için de TAYSAD olarak Almanya temsilciliklerini açmış olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.
 
VDA İstatistik, Analiz ve Öngörü Bölüm Başkanı Marius BAADER
 
VDA (Alman Otomotiv Sanayi Derneği)   İstatistik, Analiz ve Öngörü Bölüm Başkanı Marius Baader  sunumunda 2011 yılındaki üretimde ve satışlarda olumlu yönde gelişmeler kaydedildiğini, 2012 yılında ise %5 ve üzerinde bir seviyede daralma beklendiğini belirtti. Otomotiv sanayinin önümüzdeki yıllarda gerek satış gerekse de üretim olarak özellikle Asya bölgesinde güçleneceğini belirten Baader ; Avrupa’da ise önemli bir artış beklenmediğini ifade etti.   2020 yılına dek dünya üretim adedi toplam 30 milyon adet artarken bu artışın sadece 4 milyonunun AB ülkelerinde olacağını söyledi.   Avrupa’daki tüketicideki güven sorununa değinen Baader kriz söyleminin devam ettiği ve belirsizliklerin çoğaldığı bir ortamda satışların da beklenen seviyede ilerlemediğini belirtti. Almanya’da Ar-Ge konusunda harcanan her 3 Euro’nun 1 Euro’sunun otomotiv sanayi tarafından gerçekleştirildiğini paylaştı (2010 yılında Almanya’daki toplam Ar-Ge harcaması : 19,6 milyar Euro; bütçenin %3’ü).
 
Berlin Teknik Üniversitesi DAI Labor Birimi Frank STEUER
 
Berlin Teknik Üniversitesi DAI Labor biriminden Frank Steuer yaptığı sunumda gelecekteki aracı tarif ederek mobilite içeriğinin ve müşteri beklentilerinin çok değişeceğini belirtti. Araçların da tıpkı bügün cep telefonlarında olduğu gibi bütünsel bir iletişim ağının parçası haline geleceğini söyleyen Steuer, ulaşımın insanlar için çabuk erişilebilir, hızlı ve ekonomik olması gerektiğini anlattı. Akıllı araç kavramının altyapı yatırımları ile birlikte hayatımıza gireceğini dinleyicilerle paylaştı.
 
OTAM - Prof.Dr.Metin ERGENEMAN
 
OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araştırma Merkezi) adına konuşma yapan Prof.Dr.Metin Ergeneman ise merkezin öncelikle çok iyi bir sanayi-üniversite işbirliği göstergesi olduğunu aktardı. Merkez bünyesinde yapılan çalışmalara, altyapı yatırımlarına, yeni projelere ve Otomotiv Teknoloji Platformuna değinen Ergeneman, EARPA ve ERTRAC işbirlikleri sayesinde AB ülkeleri ile daha yakın çalışma fırsatlarının yaratıldığını açıkladı. Son olarak merkezin odak projelerini paylaştı.
 
NFF Otomotiv Araştırma Merkezi Sorumlusu Kai WITTEK  
 
4 ana enstitüden oluşan ve üniversite sanayi işbirligi alanında Almanya’nın nadir örneklerinden birisi olan NFF, Volkswagen projeleri ile adından sıkça bahsettirmektedir. NFF ayrıca şoförsüz    ilk aracı trafiğe çıkaran enstitüdür. NFF (Niedersachsen –Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik) Otomotiv Araştırma Merkezi sorumlularından Kai Wittek  , 2007 yılında Braunschweig Teknik Üniversitesi içinde faaliyete geçtiklerini; yılda yaklaşık 60 proje hayata geçirdiklerini belirtti. Yeni araç teknolojileri konusunda çalışan merkezin ana ve tedarik sanayinden önemli üyeleri bulunduğunu ifade eden Wittek;   akıllı araç, çevre teknolojileri, emisyon azaltma, yeni malzemeler gibi alanlarda proje çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
 
İnci Akü A.Ş. Yeni Teknolojiler Akü Yöneticisi Z.Can AKSAKAL
 
Üyemiz İnci Akü firması   Yeni Teknolojiler Akü Yöneticisi Z.Can Aksakal yaptığı sunumda öncelikle İnci Holding’in firmalarını tanıtarak akü fabrikalarının mevcut durumu, müşterileri ve yeni yatırımları hakkında bilgileri paylaştı. Yeni teknolojiler konusunda üniversiteler, araştırma merkezleri ile yaptıkları Ar-Ge çalışmalarına değinen Aksakal, bu çalışmaların sonucu olarak özellikle son 5 yılda patent sayılarında da önemli gelişme kaydettiklerini ifade etti. Akü alanında firmalarının birçok ilke imza attığını da vurgulayan Aksakal Ar-Ge konusundaki yatırımlarını ve işbirliklerini artıracaklarını söyledi.
 
Toplantının sonunda katılımcılar arasında görüşmeler gerçekleşti.