TAYSAD Kıyaslama Çalışması

TAYSAD Kıyaslama Çalışması
18 Kasım 2013, Pazartesi 03:53
Firmanız Hangi Noktada? Rakiplerinize Göre Neredesiniz? Ölçmek, Bilmek ve Yönetmek için TAYSAD Kıyaslama Çalışması’na Katılın

Firmanız Hangi Noktada? Rakiplerinize Göre Neredesiniz?
Ölçmek, Bilmek ve Yönetmek için
TAYSAD Kıyaslama Çalışması’na Katılın
 
Sayın Üyelerimiz,
 
Derneğimizin ilk kez 2001 yılında gerçekleştirdiği Kıyaslama Çalışması’nın bu yıl 11’incisi yapılacaktır.
 
Kıyaslama ya da uluslararası alandaki ifadesi ile Benchmarking “bir işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için; üstün performansı olan işletmelerin iş yapma tekniklerinin incelenmesi,  bu tekniklerin kendi tekniklerimiz ile mukayese edilmesi ve bu mukayeseden elde edilen kazanımların kendi işletmelerimizde uygulanması” şeklinde tarif edilmektedir.
 
Bu çalışma, tesisinizin endüstri içindeki diğer tesislerle genel olarak ve imalat süreçlerine göre karşılaştırılmasını sağlayarak kuruluşunuza önemli faydalar sağlamanın yanı sıra, ISO TS 16949 ya da Ford Q1 gibi, müşterilerden gelen özel standart taleplerine cevap verecek ve sürekli gelişme için bir temel teşkil edecektir. Aynı zamanda EFQM çalışmalarınızda da sizlere girdi sağlayabilecektir.
 
Tesisinizle ilgili vereceğiniz bilgiler kodlanarak şirket isimleri ile verilerin bağdaştırılması mümkün olmayacak hale getirilecektir. Sonuç raporlar tamamen kodlanmış şekilde oluşturulacak olup; verilerin ve raporların çalışmaya katılan kuruluşlar dışında hiçbir kurum-kuruluşa veya kişiye verilmeyeceğini özellikle vurgulamak isteriz.
 
Bildiğiniz gibi çalışmaya katılan firmalara ait verilerin birbirleri ile doğru bir şekilde kıyaslanabilmesi için tüm katılımcıların ilgili ölçütlerde aynı hesaplama yöntemini kullanması gerekmektedir. Bu sebeple bizim sizler için hazırladığımız ve ekte yer alan  F31.TL02.02 - Kıyaslama Gösterge Hesaplama Formu ’nda belirtilen formüllere göre hesaplama yapmanızı önemle rica ederiz.
 
Kıyaslama çalışması otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara açık olup; TAYSAD üyeleri için katılım 200 TL+KDV, TAYSAD üyesi olmayan firmalar için ise 500 TL+KDV tutarında katılım katkı payı alınacaktır. Ödemeler karşılığında fatura düzenlenecektir.
 
Bu bedel kuruluşunuzun tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren tüm tesis/işlem bölgelerinin her biri için ayrı veri sunulmasına hak kazandıracaktır. TAYSAD üyesi kuruluşlar ile TAYSAD Üyesi olmayan firmaların katılım katkı paylarını, aşağıda belirtilen banka hesap numarasına “TAYSAD Kıyaslama Çalışması Katkı Payı” açıklamasını belirterek yatırıp, ilgili banka dekontunu “Katılım Teyid Formu” ile birlikte en geç 29 Şubat 2012 akşamına kadar sevgi@taysad.org.tr e-posta adresine veya 0262 658 98 39 no’lu faksa göndermeleri gerekmektedir.
 
Tesisiniz ile ilgili verilerinizin ise F29.TL02.02 - Kıyaslama Çalışması Cevap Formu dosyası  dold urular ak en geç 15 Mart 2012 akşamına kadar sevgi@taysad.org.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
 
Sonuçlar, Nisan ayının ikinci yarısında düzenleyeceğimiz toplantıda yalnızca katılımcılarla paylaşılacaktır.
 
Rekabet gücümüzü arttırmada önemli bir araç oluşturacak ve katma değer yaratacak olan TAYSAD Kıyaslama Çalışması’na katılımınızı rica ederiz.
 
TAYSAD Banka Hesap No:
 
TAYSAD İktisadi İşletmesi
 
İş Bankası - Gebze Organize Sanayi Şubesi
 
2429  43978 
 
IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978
 
Saygılarımla, 
 
NOT: Yukarıda bahsi geçen dosyalara web sitemizin 'Bilgi Bankası' bölümünden ulaşabilirsiniz.