Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Grubu Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Grubu Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı
18 Kasım 2013, Pazartesi 03:57
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek Komitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, sektörün sorunları tartışıldı, çözüm önerileri sunuldu, 2012 vizyonu için yol haritası çizildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek Komitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, sektörün sorunları tartışıldı, çözüm önerileri sunuldu, 2012 vizyonu için yol haritası çizildi.
 
İstanbul Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Sakarya Sanayi Odası Otomotiv Meslek Komiteleri EBSO ev sahipliğinde toplandı.
 
Sanayi Odaları Otomotiv Meslek Komiteleri, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Derneğimiz, 24 Şubat 2012 tarihinde EBSO- Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda 2011 yılı değerlendirmelerini yaptı, 2012 yılı ve sonrası ile ilgili öngörülerini ve fikirlerini paylaştı.
 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, Türk Otomotiv Temsilcileri olarak bir araya gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sektörün 2012 yılından umutlu olduğunu belirten Tiryaki üretim ve ihracatın son hızla sürdüğünü ifade etti.
 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, konuşmasında otomotiv sektörünün stratejik öneminden bahsetti. Türkiye’nin 2012 yılında % 5 - 5,5 seviyelerinde bir büyüme   yakalayacağını belirten Yorgancılar, Serbest Ticaret Anlaşmalarının özellikle otomotiv, tekstil ve makina sektörleri için büyük tehlike yaratabileceğini, Türkiye’nin AB’nin 3. Ülkeler ile yapmış olduğu STA’larda taraf olmak zorunda olduğunu belirtti. Yorgancılar, üzerinde uzun süredir çalışılan ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan teşvik sisteminin sanayimizin taşınması üzerine kurulu olduğunu, yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı destekleyen, ithalatı önleyecek bir teşvik sisteminin gerekliliğinden bahsetti. Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar neticesinde kayıt dışı istihdam ve ekonominin önleneceğini belirten Yorgancılar, 2013 yılında yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgiler verdi.
 
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı, Istanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Celal Kaya konuşmasında 2011 yılı hakkında bilgiler vererek otomotiv sektörünün 20,4 milyar USD ihracat gerçekleştirdiğini, bu rakamın 9 milyar USD’nın yan sanayimize ait olduğunu belirtti. 2011 yılında sene başında öngördükleri üretim, ihracat, iç pazar rakamlarını % 99 oranında bir doğrulukla gerçekleştiğini belirten Kaya, 2012 yılında 22 milyar USD ihracat, 1,2 milyon adet üretim, 750 bin adet ihracat ve 800 bin adetlik bir iç pazar öngörülerinin olduğunu ifade etti. Hükümetin % 4 büyüme öngörüsüne rağmen yıl sonu büyümenin %5-5,5 olacağını tahmin ettiğini, enfalasyonun % 5 olacağını, yan sanayi olarak 2012 yılında da yeni pazarlara açılımının devam edeceğini ve yan sanayi ihracatının 10 milyar USD’ı geçeceğini belirtti.
 
2023’te otomotiv sanayisi olarak 75 milyar USD’lık bir paya sahip olmayı hedeflediklerini dile getiren Kaya, otomotiv yan sanayisinde Ar-Ge seferberliği ilan ettikleri, 2011 yılı sonunda 33 TAYSAD üyesi firmanın Ar-Ge merkezi belgesi aldıklarını, 2012 yılı hedefinin 50, 2013 yılı hedefinin ise 75 TAYSAD üyesi firmanın Ar-Ge merkezi belgesi alacaklarını belirtti. Kaya, Ege bölgesindeki firmaların Ar-Ge ‘ye önem verdiklerini ve bugün 33 Ar-Ge merkezi firmanın % 25’inin Ege Bölgesi’nde olduğunu belirtti.
 
OİB - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Orhan Sabuncu konuşmasında 2011 yılı ile ilgili değerlendirmelerinin ardından 2012 yılı ile ilgili beklentilerini anlattı. Sabuncu, AB’deki olumsuz gelişmeler ve euro/dolar paritesi etkisinin ihracatı olumsuz etkileyeceğini ancak Rusya Federasyonu, Afrika, Amerika gibi yeni pazarların olumlu etkisi ile 2012 yılı ihracat öngörülerinin 20 milyar USD olduğunu ifade etti.
 
Eskişehir Sanayi Odası Otomotiv Meslek Komitesi Başkanı   Hüsnü Erkan Giray konuşmasında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler verdi. Otomotiv sanayisinde 25 firmanın 2.000’in üzerinde çalışanla Eskişehir’de faaliyet gösterdiğini belirten Giray, 2011 yılında Almanya’nın Ar-Ge yatırımının 20 milyar euro olduğunu bu rakamın 1/3’ünün otomotiv sektöründe olduğunu belirterek Ar-Ge’nin önemine değindi.
 
Ege Endüstri Genel Müdürü Sayın Mehmet ATTİLA
 
Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı(Malzeme-Planlama ve Lojistik) Sayın Güven ÖZYURT
 
Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı, G.Afrika Fahri Konsolosu Sayın Tamer TAŞKIN
 
Gebze Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyesi Sayın Yunus ÇİFTÇİ
 
İstanbul Sanayi Odası Meslek Komitesi Başkanı Sayın Ömer İltan BİLGİN
 
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa ZAİM
 
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Dr.Mehmet DUDAROĞLU
 
Daha sonra söz alan konuşmacılar, yeni Türk Ticarert Kanunu, yeni teşvik paketi, otomotiv yan sanayisinde nitelikli istihdam politikaları konularındaki görüşlerini paylaştılar.
 
Bir önceki toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Sanayi Odası Kara Taşıtları ve Yan Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Ömer İltan Bilgin’e, EBSO Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki ve EBSO Otomotiv Meslek Komitesi Başkanı Özer Küçükgöl tarafından plaket verildi.