SİMULASYONLU REEL SEKTÖR BİLANÇO VE MALİ TABLOLAR YÖNETİMİ


Başlangıç Tarihi 09 Mayıs 2018,Çarşamba 10:00 - 17:00 Bitiş Tarihi 10 Mayıs 2018,Perşembe 10:00 - 17:00 Adres TAYSAD Eğitim Salonu
Eğitim Veren Firma MIDA INSTITUTE Eğitmen HAKAN ŞAKAR Özgeçmiş

Üye 700,00 ₺ + %20 KDV Üye Dışı Firma 1.000,00 ₺ + %20 KDV Hesap Bilgileri TAYSAD TAŞIT ARAÇLARI TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İLYASBEY V.D. - 8330465513 TC. İŞ BANKASI A.Ş. - Şube Kodu : 2429 - Hesap No : 43978 IBAN : TR22 0006 4000 0012 4290 043978

SİMÜLASYONLU REEL SEKTÖR BİLANÇO ve MALİ TABLOLAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin ilk günü kısa temel bilgiler verilecek, ikinci gün simülasyonlu eğitimde gerçekleştirilecek seanslarda, başlangıç noktasında katılımcılara eşit sermayeye ve eşit yetkilere sahip bir ve/veya birden fazla şirket (satış şirketi, bakım/onarım şirketi, vb.) kurma hakkı verilecektir. Daha sonra eğitim moderatörünün (eğitmenin) hazırladığı senaryolar bilgi, teklif ve opsiyonlar ile katılımcıların kurduğu şirketlere uygun olarak ortak bir alanda sunulacaktır.

Bu noktadan itibaren katılımcılar, 1. Gün verilen teknik bilgiler ışığında, kendi risk ve yönetim anlayışlarına uygun aksiyon almaya başlayacaklar ve gerekli gördükleri işlemleri yaparken, uygun bulmadıkları bazı işlemlerden de kaçınacaklardır. Sözgelimi, bazı katılımcılar daha stoklu çalışmayı tercih ederken, bazıları daha az stok taşımayı tercih edecek, fazla stok taşıyanlar stok maliyetine maruz kalırken, düşük stoğu tercih edenler ani talep artışlarında satacak mal sıkıntısı yaşayabileceklerdir. Peşin satmayı tercih edenler likidite sorunu yaşamayacak, ancak karlılık sorun yaşayacaklar; vadeli satanlar ise karlılık sorunu yaşamazken likidite sorunu yaşayacaklardır.

Eğitimin İçeriği          :

                                  

 • İşletmelerde Muhasebe Kalemlerini Hakkında Temel Bilgiler

 

  • Bilanço Büyüklüğü, Bilanço Kalemlerinin Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması

 

   • Ticari Alacakların İncelemesi

 

    • Ticari Alacakların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Alacak Vadesinin Hesaplanması
    • Ticari Alacakların Müşteriye Göre Dağılımı
    • Ticari Alacakların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı

 

   • Stokların İncelemesi

 

    • Stokların Hammadde /Yarı Mamul ve Mamul Olarak Dağılımı ve Önemi
    • Stokların Yaşlandırılması
    • Stok Şişkinlikleri
    • Stokların Dönme Hızının Hesaplanması

 

   • Maddi ve Mali Duran Varlıkların İncelenmesi

 

   • Kısa Vadeli Mali Borçların İncelenmesi

 

    • Banka / Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
    • Leasing ve Faktoring Şirketlerinden Sağlanan Borçlar, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Kontrol Yöntemleri

 

   • Kısa Vadeli Ticari Borçların İncelenmesi

 

    • Ticari Borçların Büyüklük ve Vade Olarak Dağılımı, Ortalama Borç Vadesinin Hesaplanması
    • Ticari Borçların Müşteriye Göre Dağılımı
    • Ticari Borçların Açık Hesap / Çek / Senet Olarak Dağılımı

 

   • Özvarlıkların İncelenmesi

 

  • Gelir Tablosu, Gelir Tablosunun Dağılımı, Ölçümü ve Hedeflerle Karşılaştırılması

 

 • Cironun Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması

 

 • SMM’nin Dağılımı, Ölçümü ve Karşılaştırılması

 

 • Gider Kalemlerinin ve Gelir Kalemlerinin Dağılımı ve İncelemesi

 

Gereksinilen Eğitim Malzemesi:

 

Uygun donanım koşullarına sahip, katılımcı sayısı kadar laptopSon katılım tarihi dolmuştur.