Otomotiv Tedarikçiler Köklü Değişikliklerin Eşiğinde

06 Mart 2020, Cuma
PwC Strategy& ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonuç raporunu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Otomotiv tedarikçileri için önemli bir rehber oluşturacağına inandığımız “Köklü Değişikliklerin Eşiğinde” temalı çalışmada, PwC Strategy& ve TAYSAD olarak otomotiv sektöründeki trendlerin değer zincirinde ve sektör oyuncularının yetkinliklerinde yarattığı değişim ve dönüşümler ele alınıyor. Çalışmaya göre, yeni rekabet ortamı beraberinde yeni ortaklık modellerini de gündeme getirirken, otomotiv tedarikçileri bu fırsatları faydaya çevirmek için maliyet liderliği veya teknoloji liderliği konusunda tutarlı bir strateji benimsemeye odaklanıyor. Geleneksel büyüme stratejilerinden farklı olarak, bilgi birikiminin ve uzmanlıkların paylaşılarak ürün portföyünü değiştirmek ve yeni ürün grubu geliştirerek piyasaya ve trendlere uyumlu hale gelmek önem kazanıyor. Raporda öne çıkan bir diğer sonuç ise otomotiv değer zincirinde ülke düzeyinde önceliklendirme yapmak ve şirketlerin bu önceliklendirme ile koordineli çalışması gerekliliği. Ülke düzeyinde stratejinin belirlenmesi ve bunu destekleyen kamu politikalarının düzenlenmesi gerekiyor.
Dosyalar İndirme Sayısı
2019-0320-Strategyve-TAYSAD-TR-rapor 1092